Изследователска обиколка

Womenability е уникална организация-проект, родена от идеята, че малки на пръв поглед действия могат да постигнат големи резултати. Решението за създаването й се появява сред група приятели от парижките предградия, които предприемат радикална мисия: да направят равенството между половете реалност в световните градове.

Womenability следва мисията си като предприема изследователски обиколки в повече от 25 страни на шестте континента за по-малко от шест месеца. По време на обиколките, те събират количествени и качествени данни, свързани с наблюденията, преживяванията и опита на жените от публичните мест в градовете, които посещават и са част от живота им.

Резултатите от техните изследвания изваждат на бял свят понякога неочаквани препятствия пред жените най-важното сред които е безопасността, а след това се нареждат липсата на достъп до транспорт, лошото осветление, не достатъчни зелени площи за отглеждане на деца и отмора и т.н. Не са рядкост проявите на агресия и жестокост, които правят улиците още по-опасни за жените.

Решението, което търси екипът на Womenability, е да се подобри града така, че да стане човешко място за живеене. Как се случва това? Разбира се не без партньори, които да подкрепят мисията и да съдействат за практическото реализиране на изследователска обиколка. Тя се предприема с участието на представители на Womenability, които заедно с местни граждански организации, канят доброволци, за да се поразходят заедно из предварително избран маршрут. По време на градското пътешествие, участниците отговарят на тематично формулирани въпроси и записват отговорите си във специално подготвени въпросници.

Вторият етап от работата на Womenability е анализът и обобщаването на резултатите от въпросниците. Изводите и препоръките се предоставят директно на местните власти, с които екипът на организацията задължително се среща. Разговорът се базира на дискусия, относно предлаганите промени, споделяне на опит и добри практики.

Сдружението ни партнира на Womenability при реализиране на експлоататорска обиколка в София, което се случи на 7 април 2016 г. В нея се включиха доброволци и съмишленици, с които обиколихме центъра на града, дискутирахме публичните зони, какво липсва, какво би могло да се подобри. Усещането на гостите от Womenability беше, че като цяло столицата на България е спокойно и сравнително безопасно място за жените, но има какво още да се направи, за да стане още по-приветливо.

Резултатите от обиколката бяха споделени с представители на Столична община.

Прочетете всички подробности за изследователската обиколка в София