Обучение в предприемчивост

Проект „Заедно можем повече“ е разработен от Национална потребителна кооперация на слепите в България с идеята да обучи активни местни представители от структурите на национално представителната организация на базови знания и умения, свързани със социалното предприемачество. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност около 250 хиляди лева. В него бяха поканени експерти от сдружение ВИА СИВИК, които участваха в цялостното администриране на проекта, впланиране и анализиране на дейностите, при подготовка на съдържанието и реализиране на обученията, при разработване и прилагане на комуникационнна стратегия, включително изготвяне на всички материали, свързани с информация и публичност.

В проекта „Заедно можем повече!“  бяха избрани да участват 31 представители от 13 регионални структури на НПКСБ, за които беше организирано обучение и консултиране по социално и бизнес предприемачество. В обучителната програма бяха включени модули по социално законодателство, предприемачество и управление на фирма, разработване на проекти, развиване на социални умения – ефективна комуникация, самопредставяне, екипна работа и други. Бяха проведени сериа от консултации на местно ниво, предоставени от мобилен екип консултанти – финансист, юрист, специалист проекти и програми и др.

В резултат на проекта, обучените регионални представители разработиха и кандидатстваха пред различни донори и програми със седем проекта. Регистрирани бяха 9 местни граждански организации в различни градове на страната. Изпълнението на проекта беше съпътствано със създаване на голямо количество информационни материали, брошури и наръчници, документален филм, уеб сайт.

Информационни материали

С помощта на медийни професионалисти – членове на сдружение ВИА СИВИК, беше създаден 30 минутен документален филм „Заедно можем повече“, 2011 г. Той отразява хода на едноименния проект, отразява гледна точка за живота и усещането за света на слепите хора, както и поставя социалното предприемачество като вариант да реализират себе си, да постигнат независимост и да покажат на какво са способни.