Моите права

Двудневният обучителен семинар имаше за цел да задълбочи познанията на младежите по въпросите, свързани с техните права като  граждани на  България и ЕС и да изясни практическите проекции на правата в реалния живот на обществото. В личностен план обучението допринесе за придобиване на повече увереност и самочувствие, практически умения за убедително презентиране и промотиране на младежките права.

В семинара участваха младежи от 16 до 29 години, активни в училище и общността си, студенти и млади професионалисти, доведени от въпроса как да се замени говоренето и пасивността с конкретни действия и да се постига промяна. Те бяха провокирани от младите, но опитни в неформалното обучение треньори Стефан Георгиев и Мария Ташева, които ги поставяха в оплетени ситуации, „в обувките на другия“, в дилеми и размисъл, за да достигнат сами чрез преживяване и игра до същината на въпроси, свързани с правата, упражняване и отстояването им.

Базисното познаване на правата – граждански, политически, социални и икономически, право на личностно развитие, право на информация, право на участие и всички други според ролята ни в обществото, докъде стигат те, какви задължения водят след себе си, как да ги защитаваме, имаме ли право да мърморим, ако не участваме активно, не избираме и не упражняваме правата си – тези теми оформиха дизайна на програмата през първия ден. Акценти във втория обучителен ден бяха формите на младежка активност, привличане на потенциални партньори и съмишленици, мотивиране към активност, споделяне на идеи и опит какво би могло да се направи като стъпки за решаване на младежки проблем или въпрос.

Особен интерес у младежите предизвика „стълбичката на младежко участие“. По нейните седем стъпала се преминава през „манипулация“, когато без да знаеш точно в какво и защо участваш, те въвличат, използват те за „декорация“, тих фон на чужди действия, „водят“ те в каузи и идеи, без да си ги инициирал или понякога дори припознал като свои. Докато стъпиш на стъпалото „информирани“, на което получаваш информация за събитието, за контекста.

Крачка напред е „консултирането“, чрез което ставаш част от процеса за вземане на решения и активно участие, за да може следващото ниво да е „включени“, т.е. събитията да се случват с теб, заради теб, заради твоите нужди и потребности. На върха са младите хора, които сами „инициират“, те предлагат какво и как да се промени, те са активните, те провокират промяната и търсят съмишленици в каузите си.

Няколко срещи за вдъхновение

И тъй като няма нищо по-вдъхновяващо от среща с успели млади хора, на които не само им пука какво се случва около тях, но и активно действат за подобряване на средата, запознахме участниците в обучението с Калин, Лили и Даниел.

Калин Калинов, млад кинопродуцент с вече пет филма зад гърба си, реализирани като чуждестранни копродукции, настоящ докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация. Историята му започва още на 18 г., когато го връхлита налудничавата идея да продуцира филми. Изтегля кредит и започва на пук на невярващите в успеха му родители. Казва, че човек трябва да опитва и да се хвърля в смели начинания докато е млад, защото после с опита изчезва смелостта.

За стените, през които е трябвало да премине разказа и Даниел Миленов. Израснал в SOS детско селище, той оценява колко е важно да предизвикаш усмивката на децата от тези селища. И превръща това своя мисия. Периодично предприема велотурове, обикаляйки SOS детски селища в различни европейски страни. Всяка среща с децата там е вълнуваща, всяка тяхна усмивка – безценна. Чрез велотуровете събира пари в помощ на селищата. Вярва, че за да успееш е важно да не се отказваш.

Дамата сред гостите Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти ISIC България  и част от Национален младежки форум се обърна към младежите с думите да открият способностите си, да „гледат“ за възможностите, които са около тях и да не чакат непрекъснато „някой да ги бута“.

Креативни работилници

За да бъдеш, да те има, да си някой трябва да действаш, а за да действаш, трябва да знаеш как и да не те е страх да опитваш.

Целта на креативните работилници беше участниците да придобият практически умения за разработване на младежка инициатива или кампания за решаване на важен за самите тях и тяхната общност проблем.

Интересът към темата се оказа изключително голям и желание за участие проявиха младежи не само от София, но и от други населени места – Добринище, Благоевград, Гоце Делчев, Якоруда, Белица, село Бачево, което обогати групата. За място на събитието беше избрано живописното планинско градче Добринище, където се реализираха креативните работилници от 16 до 18 октомври 2015 г.

В пъстрата група от 30 участници се включиха активни и позитивни млади хора – ученици, бъдещи и настоящи студенти, млади професионалисти, активисти на местно ниво. Наред с очакванията им за споделяне на нови идеи, придобиване на знания и практически умения за въздействие, те бяха готови за  забавления, нови приятелства, хубави емоции и незабравими спомени.

Работа по кампаниите…

В тъканта на всяка кампания и инициатива е посланието, което носи смисъла, заплита съмишлениците, ангажира публиката, активира действието, провокира включването, то ключът е в оригиналното му и точно формулиране и изпращането му до другите през най-подходящите канали.

Как да формулираме въздействащо послание, какво трябва да се кодира в него, как го разчита публиката – всичко това попадна в полето на компетентност на гост лектора ни – специалистът по реклама проф. Кафтанджиев. Той представи на младежите принципите на едни от най-мощните послания – рекламните и разкри формулата, по които работят те. На тази основа се базира добрата комуникация – ключова за успеха на всяка кампания.

С интерактивни методи, брейнсторминг, провокиращи ситуации, симулации и ролеви игри опитните в неформалното образование треньори „събудиха“ критичното мислене на младежите и насърчиха нестандартната им гледна точка. Така бяха изведени някои от най-важните за младите хора проблеми, достойни да се превърнат във фитила на младежката инициатива или кампания. Между тях попаднаха образователни проблеми, екологични, свързани със здравословния начин на живот, с доброто родителство, зависимостите и т.н.

От формулиране на проблема до намиране на решение чрез младежка инициатива беше задачата на креативните работилници. Стъпките за организиране на кампания или инициатива, ключовите елементи, които трябва да съдържа тя, комуникирането й по възможно най-ефективен начин изградиха скелето на работата на младежите.

Като резултат участниците разработиха три кампании, всяка от които с емоционално мото, лого и мотивиращ клип, с посочени конкретни дейности, планирани във времето, с идея за съмишленици и партньори, с измерими резултати. Инструмент в работата им беше SMART модела, представен им от треньорите, на който трябваше да отговаря всяка кампания, за да има шансове за успех.