Project Description

Личната история със сила да създава „заедност“

Имаме ли лична история? Със сигурност.

Всеки ден до тук е записвал част от нас и в прочита му откриваме всъщност кои сме. Всеки ден се е случвал, създавал ни е, за да станем такива, каквито сме, но се виждаме едва, когато денят отмине и разкажем какво е било. Тогава става история, не просто пръснати моменти – накъсани и разпилени във времето, белязани от забравата, която разбърква всичко в онзи плашещ и необуздан хаос.

Ние сме история. Можем да се разказваме и да се доизмисляме, спирачка е само нашето въображение.

Историята е стаена в нас, пръсната, чака да я съберем и разкажем. Свързваме случки, нанизваме ги в събития, полираме ги с емоции, докато избие по тях патината, в която като индиго се отпечатва смисълът ни. Виждаме го само, когато впрегнем мислите в думи, думите – в разказ, разказът – във вълнуващо приключение.

Важна ли е историята ни? Кой ще я чуе? Има ли сила да променя?

Никога няма да разберем, докато я държим затворена в нас като в черупка. Позволете ѝ да покълне, а когато порасне може да се окаже голям баобаб, с гигантски ствол като цял нов континент, с корени, мощни като свредели, разбиващи неподатливи скали.

Само трябва да повярваме в силата на историята си. Вярваме ли ние, ще повярват и другите.

И някой ден малката ни история може да стане истинска легенда…

Личната история със сила да създава „заедност“

Имаме ли лична история? Със сигурност.

Всеки ден до тук е записвал част от нас и в прочита му откриваме всъщност кои сме. Всеки ден се е случвал, създавал ни е, за да станем такива, каквито сме, но се виждаме едва, когато денят отмине и разкажем какво е било. Тогава става история, не просто пръснати моменти – накъсани и разпилени във времето, белязани от забравата, която разбърква всичко в онзи плашещ и необуздан хаос.

Ние сме история. Можем да се разказваме и да се доизмисляме, спирачка е само нашето въображение.

Историята е стаена в нас, пръсната, чака да я съберем и разкажем. Свързваме случки, нанизваме ги в събития, полираме ги с емоции, докато избие по тях патината, в която като индиго се отпечатва смисълът ни. Виждаме го само, когато впрегнем мислите в думи, думите – в разказ, разказът – във вълнуващо приключение.

Важна ли е историята ни? Кой ще я чуе? Има ли сила да променя?

Никога няма да разберем, докато я държим затворена в нас като в черупка. Позволете ѝ да покълне, а когато порасне може да се окаже голям баобаб, с гигантски ствол като цял нов континент, с корени, мощни като свредели, разбиващи неподатливи скали.

Само трябва да повярваме в силата на историята си. Вярваме ли ние, ще повярват и другите.

И някой ден малката ни история може да стане истинска легенда…

Превърни себе си в история – втора глава

Първа глава на обучението Storify Yourself! написахме през 2019 г., когато реализирахме пилотното си издание – Storify Yourself as a Brand! и апробирахме успешно тренировъчната си програма. Отваряме нова страница, която ще изпишат със собствените си истории самите участници.

Преди това ги чакат открития, които ще изровят от минали преживявания. Чакат ги пронизващи прозрения, които не идват случайно, а когато ги търсим. Чакат ги трудности, в които да спъват героите си, защото само този, който е падал и пак е ставал, бил е притиснат до ъгъла и се е измъквал, вземал е драматични решения, раздирал се е в дилеми, само той е живял.

Авторите на тези истории ще са и героите в тях и разказвачите. Те ще имат себе си, за да процеждат онова в света, минало през тях. Ние само ще им помогнем тези късове история да се изровят от потайностите на мислите, да се излеят във форма и да бъдат разказани вълнуващо. Докосва ли историята, тя задава нов път и посока, изплита онази нишка, която ни свързва завинаги, оставя онзи спомен, който ни мотивира да се изправяме и вървим напред.

Storify Yourself! е за личните истории, които ни интерпретират, задават нов прочит на самите нас.

Как ще се случи това? Преживяване, разказване и отражение. Това е формулата!

Участниците, изтръгнати от коловозите на ежедневието и крадящите време разсейващи фактори, ще преживеят себе си по нов начин в прегръдката на природата и мощта на планината, там, под самите звезди, в които ще се отразят страховете, бариерите им, ще се размият границите, които сами са си поставили и ще се завърнат, за да разказват за откритията си. Техните истории ще се пречупят, отразени от другите, от огледалото на техните емоции и опит, и ще се завърнат на авторите по-богати на смисли и ракурси.

Ако всичко това отваря жаждата ви за истории – вижте как може да участвате в Storify Yourself to Create Togetherness!

Превърни себе си в история – втора глава

Първа глава на обучението Storify Yourself! написахме през 2019 г., когато реализирахме пилотното си издание – Storify Yourself as a Brand! и апробирахме успешно тренировъчната си програма. Отваряме нова страница, която ще изпишат със собствените си истории самите участници.

Преди това ги чакат открития, които ще изровят от минали преживявания. Чакат ги пронизващи прозрения, които не идват случайно, а когато ги търсим. Чакат ги трудности, в които да спъват героите си, защото само този, който е падал и пак е ставал, бил е притиснат до ъгъла и се е измъквал, вземал е драматични решения, раздирал се е в дилеми, само той е живял.

Авторите на тези истории ще са и героите в тях и разказвачите. Те ще имат себе си, за да процеждат онова в света, минало през тях. Ние само ще им помогнем тези късове история да се изровят от потайностите на мислите, да се излеят във форма и да бъдат разказани вълнуващо. Докосва ли историята, тя задава нов път и посока, изплита онази нишка, която ни свързва завинаги, оставя онзи спомен, който ни мотивира да се изправяме и вървим напред.

Storify Yourself! е за личните истории, които ни интерпретират, задават нов прочит на самите нас.

Как ще се случи това? Преживяване, разказване и отражение. Това е формулата!

Участниците, изтръгнати от коловозите на ежедневието и крадящите време разсейващи фактори, ще преживеят себе си по нов начин в прегръдката на природата и мощта на планината, там, под самите звезди, в които ще се отразят страховете, бариерите им, ще се размият границите, които сами са си поставили и ще се завърнат, за да разказват за откритията си. Техните истории ще се пречупят, отразени от другите, от огледалото на техните емоции и опит, и ще се завърнат на авторите по-богати на смисли и ракурси.

Ако всичко това отваря жаждата ви за истории – вижте как може да участвате в Storify Yourself to Create Togetherness!

Инструменти за „отключване“ на личната история

Идеята на проекта се основава на вярването, че всеки трябва най-напред да опознае добре себе си, да открие кой е всъщност и в какво е най-добър, защото само мотивиран и наясно със себе си човек е способен да помага ефективно на останалите. Ключов момент от личностното и професионално развитие е  разказвачеството, чрез което се себеизразяваме, заявяваме пред останалите и се свързваме с тях, оплитайки ги във вълнуваща история. Предаване на опитност посредством разказ (сторителинг) е умение, което се развива, за да въздейства трансформиращо, мотивиращо и вдъхновяващо.

Обучителната програма на трейнинга ще приложи комплекс от инструменти за личностно развитие, базирани на учене чрез преживяване в природата и в непознат контекст и среда, дейности на открито, коучинг и сторителинг, и цялостен, логически последователно предложен подход за използването им в младежката работа, вкл. по отношение на групите в неравностойно положение. Този комплексен подход би могъл да се прилага за постигане на различни цели в живота – откриване на талант, намиране на работа, напредък в кариерата, стартиране на собствен проект, социално включване, мотивиране и ангажиране, обучение на доброволци и т.н.

Инструменти за „отключване“ на личната история

Идеята на проекта се основава на вярването, че всеки трябва най-напред да опознае добре себе си, да открие кой е всъщност и в какво е най-добър, защото само мотивиран и наясно със себе си човек е способен да помага ефективно на останалите. Ключов момент от личностното и професионално развитие е разказвачеството, чрез което се себеизразяваме, заявяваме пред останалите и се свързваме с тях, оплитайки ги във вълнуваща история. Предаване на опитност посредством разказ (сторителинг) е умение, което се развива, за да въздейства трансформиращо, мотивиращо и вдъхновяващо.

Обучителната програма на трейнинга ще приложи комплекс от инструменти за личностно развитие, базирани на учене чрез преживяване в природата и в непознат контекст и среда, дейности на открито, коучинг и сторителинг, и цялостен, логически последователно предложен подход за използването им в младежката работа, вкл. по отношение на групите в неравностойно положение. Този комплексен подход би могъл да се прилага за постигане на различни цели в живота – откриване на талант, намиране на работа, напредък в кариерата, стартиране на собствен проект, социално включване, мотивиране и ангажиране, обучение на доброволци и т.н.

This post is also available in: English