Личната история със сила да създава „заедност“

Имаме ли лична история? Със сигурност.

Всеки ден до тук е записвал част от нас и в прочита му откриваме всъщност кои сме. Всеки ден се е случвал, създавал ни е, за да станем такива, каквито сме, но се виждаме едва, когато денят отмине и разкажем какво е било.

Историята е стаена в нас, пръсната, чака да я съберем и разкажем. Свързваме случки, нанизваме ги в събития, полираме ги с емоции, докато избие по тях патината, в която като индиго се отпечатва смисълът ни.

Важна ли е историята ни?

Никога няма да разберем, докато я държим затворена в себе си. Позволете ѝ да покълне, а когато порасне може да се окаже голям баобаб, с гигантски ствол като цял нов континент, с корени, мощни като свредели, разбиващи неподатливи скали.

Ние сме история. Можем да се разказваме и да се доизмисляме, спирачка е само нашето въображение.

Личната история със сила да създава „заедност“

Имаме ли лична история? Със сигурност.

Всеки ден до тук е записвал част от нас и в прочита му откриваме всъщност кои сме. Всеки ден се е случвал, създавал ни е, за да станем такива, каквито сме, но се виждаме едва, когато денят отмине и разкажем какво е било.

Историята е стаена в нас, пръсната, чака да я съберем и разкажем. Свързваме случки, нанизваме ги в събития, полираме ги с емоции, докато избие по тях патината, в която като индиго се отпечатва смисълът ни.

Важна ли е историята ни?

Никога няма да разберем, докато я държим затворена в себе си. Позволете ѝ да покълне, а когато порасне може да се окаже голям баобаб, с гигантски ствол като цял нов континент, с корени, мощни като свредели, разбиващи неподатливи скали.

Ние сме история. Можем да се разказваме и да се доизмисляме, спирачка е само нашето въображение.

Превърни себе си в история – втора глава

Първа глава на обучението с марка „Storify Yourself!“ написахме през 2019 г., когато реализирахме пилотното си издание – Storify Yourself as a Brand! и апробирахме успешно тренировъчната си програма. Продължението е „Storify Yourself to Create Togetherness!“ с фокус „заедност“.

Проектът е отговор на осезаемата нужда от мотивиране, обучаване, дълготрайно ангажиране и задържане на качествени кадри в младежката сфера. Той дойде в подходящ момент, за да подпомогне преодоляването на негативните последици от пандемията с Ковид-19 върху заетите с младежка работа.

Съвременните професии, в това число и на „младежки работник“, изискват притежаването на редица личностни и професионални умения, за да бъде човек успешен. Още повече, че контекстът на живот и работа непрекъснато и неочаквано се усложнява. Търсехме формула, която да предложи изграждане на базов ценностен фундамент, свързан със себепознаване, самооценка, целеполагане, изправяне срещу собствените ограничения и страхове, преодоляване на страха от грешки и т.н.

Водеше ни вярването, че когато човек познава добре себе си, изпробвал е възможностите си в различни ситуации, става по-уверен и целенасочен, автономен и свободен да избира.

Ключов компонент от обучението беше развиване на умението да се разказваме, да превръщаме себе си в история – техника и нагласа, която имат и прилагат всички вдъхновяващи лидери. Разказвачеството е ценен инструмент, който всеки младежки работник следва да усъвършенства, защото с него има силата да постига видима промяна, да създава общности, да привлича съмишленици.

Превърни себе си в история – втора глава

Първа глава на обучението с марка „Storify Yourself!“ написахме през 2019 г., когато реализирахме пилотното си издание – Storify Yourself as a Brand! и апробирахме успешно тренировъчната си програма. Продължението е „Storify Yourself to Create Togetherness!“ с фокус „заедност“.

Проектът е отговор на осезаемата нужда от мотивиране, обучаване, дълготрайно ангажиране и задържане на качествени кадри в младежката сфера. Той дойде в подходящ момент, за да подпомогне преодоляването на негативните последици от пандемията с Ковид-19 върху заетите с младежка работа.

Съвременните професии, в това число и на „младежки работник“, изискват притежаването на редица личностни и професионални умения, за да бъде човек успешен. Още повече, че контекстът на живот и работа непрекъснато и неочаквано се усложнява. Търсехме формула, която да предложи изграждане на базов ценностен фундамент, свързан със себепознаване, самооценка, целеполагане, изправяне срещу собствените ограничения и страхове, преодоляване на страха от грешки и т.н.

Водеше ни вярването, че когато човек познава добре себе си, изпробвал е възможностите си в различни ситуации, става по-уверен и целенасочен, автономен и свободен да избира.

Ключов компонент от обучението беше развиване на умението да се разказваме, да превръщаме себе си в история – техника и нагласа, която имат и прилагат всички вдъхновяващи лидери. Разказвачеството е ценен инструмент, който всеки младежки работник следва да усъвършенства, защото с него има силата да постига видима промяна, да създава общности, да привлича съмишленици.

Инструменти за „отключване“ на личната история

Програмата на обучението беше интензивна. За 7 дни участниците преминаха през дълбочинен процес на личностен самоанализ и преосмисляне на собствената си история, която бяха учени как да оценят, извлекат от самите себе си и разкажат по възможно най-вдъхновяващия начин. Предложихме им за целта формата на TED, станал символ на споделянето на идеи.

Методологията се базираше на неформалното образование, учене чрез преживяване, коучинг, сторителинг, импро театър, практика от ненасилствената комуникация. Всички елементи се допълваха по един добър начин, за да се работи както на съзнателно, така и на емоционално ниво. По време на обучението участниците се отвориха към другите, почувстваха се сигурни да споделят понякога травмиращи моменти от живота си и да съумеят смело  да ги предложат по начин, който вдъхновява и носи важни послания.

Вижте историите на участниците – искрени и автентични

Инструменти за „отключване“ на личната история

Програмата на обучението беше интензивна. За 7 дни участниците преминаха през дълбочинен процес на личностен самоанализ и преосмисляне на собствената си история, която бяха учени как да оценят, извлекат от самите себе си и разкажат по възможно най-вдъхновяващия начин. Предложихме им за целта формата на TED, станал символ на споделянето на идеи.

Методологията се базираше на неформалното образование, учене чрез преживяване, коучинг, сторителинг, импро театър, практика от ненасилствената комуникация. Всички елементи се допълваха по един добър начин, за да се работи както на съзнателно, така и на емоционално ниво. По време на обучението участниците се отвориха към другите, почувстваха се сигурни да споделят понякога травмиращи моменти от живота си и да съумеят смело  да ги предложат по начин, който вдъхновява и носи важни послания.

Вижте историите на участниците – искрени и автентични

This post is also available in: English