Извън черупката

Интензивната обучителна програма е насочена към цялостен процес на личностно преосмисляне и преоткриване, който е важен, за да разберем себе си, да се свържем успешно с другите и да изпълним мисията в живота си. Обучението е преживяване и среща със собствените ни бариери и ограничаващи вярвания, преодоляване на вътрешния ни критик, откриване на дарбата, но и на страховете, които ни спъват. То е за справяне с емоциите, стресовите ситуации, неизвестното.

Запазената ни марка е сторителингът като водещ инструмент в процеса на самопознание и връзка с другите, като ключов елемент на ефективното комуникиране. Защото добрите истории имат силата да променят и нас и света.

А планината – тя ще ни завърне в природата, защото там е естественото място на човека и носи отговори на много въпроси.

Обучението предоставя на участниците ТЕД форум, за да изпробват разказваческите си умения, базирани на личния си опит.

Свързване със себе си и с другите

Настоящото обучение е насочено към обучители и младежки работници, екипи на организации, активни доброволци, привлечени от идеята да се отдадат на младежка работа или кауза. То насърчава личностната рефлексия и преосмислянето, достига до дълбочинни, базови основания и подпомага за развиване на необходимите за съвременния живот умения за адаптиране, гъвкавост, отработване на стреса, идентифициране на ограничаващите вярвания, и най-вече – търсенето на собствения смисъл и мисия. Това е ключово в „запалването“ на мотивацията за развиване в професията или призванието.

Друг фокус на обучението е умението да се свързваме с другите, да създаваме, развиваме и подкрепяме общности, да насърчаваме в по-голяма степен социалната ангажираност и чувство за принадлежност, които са позагубени заради разкъсаните по редица причини социални връзки. Ключов елемент в това е предаването на опит, който най-успешно се случва чрез разказването на истории. А една история живее в своите интерпретации, и за да е наистина въздействаща, трябва да е автентична, емоционална, честна. И разказана по неповторим начин!  Как? Обучението ще предложи импро практика, драматургична структура, ползвана в незабравими филми и бляскави речи на презентатори, променили света.

Акцент в обучението е ненасилствената комуникация като форма на общуване, която може да се прилага в междуличностния и професионален живот. Защото не е важно само да можем да говорим, а какво и как казваме, така че да съхраним себе си, да се заявим на света, да се отстояваме, без да унищожаваме останалите около себе си. Дали е възможно? Да. Умението за пълноценно общуване се развива и обучението ще предостави за това защитена среда на доверие, толерантност и подкрепа. За да може всеки да излезе от черупката си, да преосмисли минали травмиращи моменти, да изрази с думи чувствата си, очакванията си, притесненията си… Да стане себе си.

This post is also available in: English