Превърни себе си в история

Идеята на проекта е да се предложи решение на проблема, свързан със ангажиране, мотивиране и задържане на младежките работници за по-дълго време в екипите на гражданските организации. „Младежкият работник“ на практика трябва да притежава редица личностни и професионални умения, за да е успешен. Той е натоварен с мисията да подкрепя младежи в затруднение, да работи перманентно и превантивно с тях, да развива техните ключови компетенции – граждански, предприемачески, комуникационни и др., при това на терен, където се сблъсква с всякакви ситуации. Това означава, че първо той следва да притежава този комплекс от компетенции, който във все по-усложняващия се контекст на младежка работа, непрекъснато се дообогатява и изисква непрекъснато учене и развиване.
Проектът се основава на вярването, че всеки трябва най-напред да опознае добре себе си, да открие кой е всъщност и в какво е най-добър, защото само мотивиран и наясно със себе си човек е способен да помага ефективно на останалите. Ключов момент от личностното и професионално развитие е  разказвачеството, чрез което се себеизразяваме, заявяваме пред останалите и се свързваме с тях, оплитайки ги във вълнуваща история. Предаване на опитност посредством разказ (сторителинг) е умение, което се развива, за да въздейства трансформиращо, мотивиращо и вдъхновяващо.

Превърни себе си в история

Идеята на проекта е да се предложи решение на проблема, свързан със ангажиране, мотивиране и задържане на младежките работници за по-дълго време в екипите на гражданските организации. „Младежкият работник“ на практика трябва да притежава редица личностни и професионални умения, за да е успешен. Той е натоварен с мисията да подкрепя младежи в затруднение, да работи перманентно и превантивно с тях, да развива техните ключови компетенции – граждански, предприемачески, комуникационни и др., при това на терен, където се сблъсква с всякакви ситуации. Това означава, че първо той следва да притежава този комплекс от компетенции, който във все по-усложняващия се контекст на младежка работа, непрекъснато се дообогатява и изисква непрекъснато учене и развиване.

Проектът се основава на вярването, че всеки трябва най-напред да опознае добре себе си, да открие кой е всъщност и в какво е най-добър, защото само мотивиран и наясно със себе си човек е способен да помага ефективно на останалите. Ключов момент от личностното и професионално развитие е разказвачеството, чрез което се себеизразяваме, заявяваме пред останалите и се свързваме с тях, оплитайки ги във вълнуваща история. Предаване на опитност посредством разказ (сторителинг) е умение, което се развива, за да въздейства трансформиращо, мотивиращо и вдъхновяващо.

Обучението

В рамките на проекта, от 5 до 11 септември 2019 г., се проведе седем дневен обучителен курс в живописното пиринско градче Добринище – България. Треньорският екип е международен, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи нови обучителни програми, методи и инструменти.

Участниците в обучението бяха разнородна палитра от интереси, професионален опит, умения, темперамент, светоусещане, което направи обучителното преживяване многоизмерно и обогатяващо. В програмата се включиха инженери, актьори, предприемачи, медици, психолози, радиоводещи – някои все още студенти, а други – млади професионалисти. Пресечната точка помежду им е работа с младежи, сред които и в неравностойно положение, която са приели като своя кауза. Но водеща при участниците е мотивацията да се самоанализират, развиват и променят, да преодоляват бариерите си и прекрачват извън зоната си на комфорт, за да я разширяват, да се предизвикат, докато сами открият отговорите на собствените си въпроси.

Дизайнът на обучението е разработен от екипа на ВИА СИВИК и е част от мисията за повишаване на организационния капацитет на младежката работа. Интензивната обучителна програма комбинира методи на неформалното образование с концепция за личностен бранд, коучинг, преживенчество в планината, техники на импровизационния театър и сторителинга, за да предложи уникален обучителен опит, който води до осезаема промяна. Този комплексен подход може да се прилага за постигане на различни цели в живота – откриване на талант, намиране на работа, напредък в кариерата, преодоляване на „прегарянето“, мотивиране, стартиране на собствен проект и т.н.

Обучението

В рамките на проекта, от 5 до 11 септември 2019 г., се проведе седем дневен обучителен курс в живописното пиринско градче Добринище – България. Треньорският екип е международен, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи нови обучителни програми, методи и инструменти.

Участниците в обучението бяха разнородна палитра от интереси, професионален опит, умения, темперамент, светоусещане, което направи обучителното преживяване многоизмерно и обогатяващо. В програмата се включиха инженери, актьори, предприемачи, медици, психолози, радиоводещи – някои все още студенти, а други – млади професионалисти. Пресечната точка помежду им е работа с младежи, сред които и в неравностойно положение, която са приели като своя кауза. Но водеща при участниците е мотивацията да се самоанализират, развиват и променят, да преодоляват бариерите си и прекрачват извън зоната си на комфорт, за да я разширяват, да се предизвикат, докато сами открият отговорите на собствените си въпроси.

Дизайнът на обучението е разработен от екипа на ВИА СИВИК и е част от мисията за повишаване на организационния капацитет на младежката работа. Интензивната обучителна програма комбинира методи на неформалното образование с концепция за личностен бранд, коучинг, преживенчество в планината, техники на импровизационния театър и сторителинга, за да предложи уникален обучителен опит, който води до осезаема промяна. Този комплексен подход може да се прилага за постигане на различни цели в живота – откриване на талант, намиране на работа, напредък в кариерата, преодоляване на „прегарянето“, мотивиране, стартиране на собствен проект и т.н.

Процесът – стъпка по стъпка

Обучението предложи на участниците цялостен процес на вътрешно преобръщане, в който важно беше тяхното отношение и активното им включване. Той започна от момента на взаимно опознаване и смесване на характерите в групата. Премина по „Реката на живота“, за да открие всеки един от тях вълнението на различните емоции от ключови моменти в личната им история и да сменят перспективата към онези, знакови за тях, понякога доста болезнени и затова скрити дълбоко. Стигна до „смисъла да ставаш всяка сутрин“ (икигай), търсен в пресечната точка на четири основни елемента, които участниците потърсиха за себе си.

Сваляне на маски, преодоляване на грешките – собствените и на другите, промяна на фокуса върху играта, правенето, действието – това предложи на участниците методологията на импровизационния театър. Импро игрите отприщиха въображението, емоциите, заглушиха пагубния критик, който отглеждаме в себе си и който ни спъва да предприемаме нови стъпки.

Трениране в разказвачество – умението да се самопредставяме пред другите и да се свързваме с тях, да преосмисляме себе си и да се преразказваме по нов и различен начин. Участниците научиха драматургични похвати използвани в литературата, киното, театъра, чрез които са създадени едни от най-вълнуващите и въздействащи истории. Самите те сложиха началото на своя разказ, построен на собствените им преживявания.

Обучението включи преживенческа разходка по планинските пътеки на Пирин в търсене на отговори от „най-мъдрия човек на света“, сред тишината и природата. Нов фокус, извън рутината и познатото, в завоюване на време за себе си, за желанията си, които често заглушаваме, пренебрегваме и забравяме, повлечени от ежедневието. В планината участниците откриха своите ограничаващи вярвания, спъващи стъпките им, и смело ги преформулираха в позитивни. Процесът на себе откриване или преоткриване завърши с нощ под звездите, която остави всеки сам със себе си, обгърнат от мъдростта на планината.

А след това – разказвачество! Споделяне на преживяното, вплитането му в истории, игра на форма, съдържание, присъствие, емоции… Завладяващи истории, създадени от участниците, изпълниха ефира и доказаха, че светът е голям и истории дебнат отвсякъде. Ние сме тези, които можем да ги уловим и пресъздадем незабравимо.

Процесът – стъпка по стъпка

Обучението предложи на участниците цялостен процес на вътрешно преобръщане, в който важно беше тяхното отношение и активното им включване. Той започна от момента на взаимно опознаване и смесване на характерите в групата. Премина по „Реката на живота“, за да открие всеки един от тях вълнението на различните емоции от ключови моменти в личната им история и да сменят перспективата към онези, знакови за тях, понякога доста болезнени и затова скрити дълбоко. Стигна до „смисъла да ставаш всяка сутрин“ (икигай), търсен в пресечната точка на четири основни елемента, които участниците потърсиха за себе си.

Сваляне на маски, преодоляване на грешките – собствените и на другите, промяна на фокуса върху играта, правенето, действието – това предложи на участниците методологията на импровизационния театър. Импро игрите отприщиха въображението, емоциите, заглушиха пагубния критик, който отглеждаме в себе си и който ни спъва да предприемаме нови стъпки.

Трениране в разказвачество – умението да се самопредставяме пред другите и да се свързваме с тях, да преосмисляме себе си и да се преразказваме по нов и различен начин. Участниците научиха драматургични похвати използвани в литературата, киното, театъра, чрез които са създадени едни от най-вълнуващите и въздействащи истории. Самите те сложиха началото на своя разказ, построен на собствените им преживявания.

Обучението включи преживенческа разходка по планинските пътеки на Пирин в търсене на отговори от „най-мъдрия човек на света“, сред тишината и природата. Нов фокус, извън рутината и познатото, в завоюване на време за себе си, за желанията си, които често заглушаваме, пренебрегваме и забравяме, повлечени от ежедневието. В планината участниците откриха своите ограничаващи вярвания, спъващи стъпките им, и смело ги преформулираха в позитивни. Процесът на себе откриване или преоткриване завърши с нощ под звездите, която остави всеки сам със себе си, обгърнат от мъдростта на планината.

А след това – разказвачество! Споделяне на преживяното, вплитането му в истории, игра на форма, съдържание, присъствие, емоции… Завладяващи истории, създадени от участниците, изпълниха ефира и доказаха, че светът е голям и истории дебнат отвсякъде. Ние сме тези, които можем да ги уловим и пресъздадем незабравимо.

Книга с истории (само на английски език)

„Въпреки, че продължи едва седмица, чувствам, че съм научил повече за себе си и света, отколкото месеци преди това. Беше изумително преживяване, което без съмнение бих повторил отново!“

Жозе, Португалия

Книга с истории (само на английски език)

„Въпреки, че продължи едва седмица, чувствам, че съм научил повече за себе си и света, отколкото месеци преди това. Беше изумително преживяване, което без съмнение бих повторил отново!“

Жозе, Португалия

This post is also available in: English