Ума си развихри, природата спаси!

Фокус на младежката кампания е екологията. Идеята, която разработи екипът, е да предложи креативна алтернатива за превъплъщаване на боклуците в хитроумни и практични вещи, като по този начин им се вдъхва втори живот. Това ще пощади природата, ще намали замърсяването и ще съхрани ресурсите на планетата. Младежите сами направиха демонстрация как боклука може да се преобрази. Те изрисуваха празни бутилки, превръщайки ги във вази, създадоха от високоговорители за телефон от пластмасови чаши, превърнаха в контейнер за сортиране празни кутии като ги премоделираха.