Информирано участие

„Моят глас е нашето бъдеще” е международен проект, в който младите хора от четири европейски държави – България, Латвия, Италия и Полша, бяха провокирани да участват активно, информирано и отговорно в изборите за европейски парламент (2014), защото това е техният граждански инструмент да влияят върху „правенето” на европейска политика, моделираща собствения им живот.

Целта на проекта е да „извади” младите от ролята им на пасивни наблюдатели на случващото се, на чакащи някой да решава вместо и за тях, да ги направи по-решителни да избират, да решават, да търсят отговорност, да критикуват конструктивно и мотивирано, следвайки общата цел – да направят живота си по-добър, себе си – по-успешни като личности и професионалисти, да бъдат движещата сила за промяната, която искат да видят.

От друга страна съществува несигурност от страна на младежите относно способността на Европейските институции да изведат Европа от кризата, да намерят решения за непрекъснато увеличаващото се ниво на младежка безработица и да гарантират по-добро бъдеще за младите хора. Това поражда у тях въпроси за смисъла от участието им, механизмите за промяна и влияние, начините да се търси отговорност на избраните веднъж парламентаристи. В проекта младите европейци ще имат възможност да дадат своите предложения за промени, инициативи, дейности и политики, които ще се съберат и изпратят на бъдещите парламентарни представители.

Проектът се реализира на два етапа:

  • Първи, преди изборите за Европейски парламент – стимулиране младите да гласуват чрез разпространяване на информация за общите идеи, свързани с ролята на гражданите (права и задължения),  гражданско обучение и активна гражданска позиция;
  • Втори, след изборите – младежите бяха поканени да изразят своите нужди и да ги представят на парламентаристите в ред, в който те ще могат да ги включат в програмите си. Дейностите бяха реализирани чрез предоставяне на брошури и информация на места, посещавани от младите, “вечери на младите граждани“, тандеми за гражданство, организиране на публични събития (маратон на младите граждани, Европейско търсене на съкровище, щафетно бягане, флаш моб), онлайн разпространение на информация, анкети и дебати