Център за социална рехабилитация и интеграция

Проект „Светлина в душите“ е разработен от Национална потребителна кооперация на слепите в България с идеята да предоставя допълнителни социални услуги в общността на хората със зрителни увреждания, с което да повиши качеството им на живот, да създаде пространство и условия за социална рехабилитация и интеграция. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност около 230 хиляди лева. В него бяха поканени експерти от сдружение ВИА СИВИК, които участваха в цялостното администриране на проекта, впланиране и анализиране на дейностите, при разработване и прилагане на комуникационнна стратегия, включително изготвяне на всички материали, свързани с информация и публичност.

Проектът беше фокусиран върху разширяване на социалните услуги на Кооперацията чрез създаване и развитие на център за рехабилитация и социална интеграция в град София. Около 500 възрастни със зрителни увреждания получиха достъп до социална подкрепа, курсове по компютри, английски език, готварство, мобилност и ориентиране, адвокатски и юридически услуги. Членове на сдружението участваха като обучители и треньори, специалисти по PR и реклама, управляваха ЦРСИ, осигуряваха цялата публичност и визуализация на проектите.