В окото на бурята

Отново на прицел в обучението стои конфликтът, като вярваме, че именно той може да се превърне в мощен двигател на промяната, стига да успеем да го видим по този начин. Конфликтите са тези, които ни държат будни, леко напрегнати и търсещи промяна. Те са уроците, които ни замислят и развиват, правят ни гъвкави и адаптивни. Защото често от нас самите зависи как реагираме на дадена ситуация – счупваме ли се или се изграждаме по-силни, стабилни и опитни. Животът предлага травмиращи ситуации, но ние сме тези, в чиито контрол е какво отношение ще проявим към тях.

Но за да стигнем до прозренията, носени от конфликтите, за да се предпазим от психически и емоционални загуби, следва да преминем през отговорите на много въпроси – какви са причините за конфликта, какво стои в основата му, как се развива и какво може да се направи, за да се сложи край?

Светът е противоречив, хората – също. Решаването на тези противоречия става винаги със средствата, които имаме. И си струва да се замислим – докъде се простира нашата свободна воля, как приемаме и възприемаме другите, какви лимитиращи вярвания ни пречат, умеем ли да търсим допирните точки или виждаме само разделителните линии? Всичко това ще проверим заедно в един процес на себеанализ и участие в конфликтни ситуации, които ще ни проверят как реагираме и ще обогатят инструментариума ни за овладяване на конфликти.

По пътя

Това не е обучение, това е преживяване, което носи прозрения. По тесните планински пътеки ще пробиваме нови пътища към себе си и другите. Планината ще ни даде сцена, тишина и време за нас, за мислите и емоциите си, които да облечем в разкази. Защото и най-тъжните истории могат да се превърнат в мотивиращи и вдъхновяващи.

Цялостната методика на обучението е преживелищна и цели да преведе участниците през процес, базиран на личностното развитие, да провокираме тяхната гъвкавост, адаптивност, умение за промяна на гледната точка и подхождане с емпатия към другите. Ключов елемент в програмата е ненасилствената комуникация. Чрез принципите й се разкрива какви са истинските ни намерения, желания и потребности, които определят поведението ни и начина ни на взаимодействие с другите. И как да балансираме между това да отстояваме и заявяваме себе си по конструктивен начин, без да унищожаваме другите. Защото всички сме една свързана система.

Разбира се, че добрите прозрения и истории искат да бъдат споделяни, за да мотивират и вдъхновяват, а за да знаем как ще ползваме мощният инструмент на разказвачеството – сторителингът.

Моето пътуване

Обучителното преживяване е отворено за младежки работници, активни членове на екипи от гражданския сектор, формалното образование, както и за мотивирани и изкушени да се развиват в младежката сфера активни доброволци. За нас е важно участниците да са отворени към личностни промени и готови да подобряват инструментите си за работа с млади хора по отношение на решаването на конфликти в ролята си на медиатори. Приоритет са кандидати с опит в младежката работа, които търсят отговори на конкретни въпроси и могат директно да прилагат наученото в ежедневната си работа.

Критерии за подбор

  • Опит и участие в дейности и инициативи на граждански/младежки организации, познаване на младежките проблеми и контекстът на младежка работа, вкл. групи с намалени възможности

  • Мотивиран интерес към темата, готовност за личностно развитие, желание и любопитство към разказването на истории

  • Английски език (минимум ниво B2), свободно използване писмено и говоримо

  • Добра психическа и физическа форма, нужни за активностите в планината

  • Готовност и възможност за набавяне на нужното планинско оборудване

  • Възраст: 18+ (няма възрастово ограничение)

  • Готовност за споделяне на опит, методи и знания

  • Участие в цялото обучение, вкл. онлайн сесиите, както и в последващите дейности и дейностите за публичност и разпространение на резултатите

  • С приоритет са представители на групите с намалени възможности, но след преглед на потребностите от допълнителни подкрепи.

This post is also available in: English