Какво е „Форум театър“?

„Театърът е форма на познание: той трябва и може да бъде начин за трансформиране на обществото. Театърът може да ни помогне да изградим нашето бъдеще, вместо просто да чакаме това бъдеще“, казва бразилският режисьор Аугусто Боал, основател на метода „Форум театър“. При този метода в представлението се разиграва конкретна, предварително планирана и репетирана сцена, която отразява проблема. Реалните ежедневни конфликти (в семейството, в училище, в организацията, в общността и др.) се представят чрез драматична ситуация, която има своя кулминация. Сценичната постановка разкрива социален проблем и всеки герой в играта заема определена социална роля.

Същността на методиката „Форум театър“ е в търсенето в рамките на представения спектакъл на решение на някакъв проблем, излизане от трудна житейска ситуация и това става съвместно с участниците (публиката). Те са свободни да спират действието и да предлагат как да го променят като заявяват ролята си в пиесата.

Този метод може ефективно да помогне за преодоляването на зависимости, да промени негативни качества, стереотипи на поведение, да повлияе за положителна промяна. „Форум театърът“ се разглежда като средство за стимулиране на хората да бъдат активни в защита на правата си и подобряване на обществото чрез промяна на поведението им. Задачата на представлението е да подтикне публиката към активно решаване на проблемите си, да повдигне дискусия в обществото. Вторичните резултати са настъпващите положителни личностни промени в самите участници – „актьорите“. Тук е и пресечната точка на метода с психодрамата и социодрамата, но за разлика от тях, той е предназначен за по-широка целева група и е насочен към обществото като цяло.

Театър на промяната и аз

Всички сме актьори в театър или поне бихме искали да сме в главната роля на собствената си пиеса. Но дали пишем сценария или сме просто пионки, подвластни на обстоятелствата и волата на друг? Можем ли да предвидим трудните ситуации и да ги преодолеем или те ни връхлитат и смачкват? Имаме ли смелостта да казваме свободно това, което мислим или мълчим сякаш сме част от декора? Имаме ли воля да се променяме…

Всичко това ще откриваме и изследваме заедно на откритата сцена за нашия театрален форум. Ще добавим планински декор, неочаквани преживявания, отключващи неподозирани страни у нас. Ще има време за размисли в мълчаливи разходки, в прозрения от срещите с мъдростта на природата, вълнуващи открития през другите, които за дълго ще останат в житейската ни пиеса.

С това преживяване се надяваме да повдигнем въпросите, от които обикновено ни е страх, да се изправим пред собствените си ограничаващи вярвания и да ги преобърнем, да си поиграем с проблемите, за да спечелим решения. В този младежки обмен ще се обменят гледни точки, алтернативи, възможности, за да се активираме като хора, които случват собствения си живот и променят света.

Искам да участвам

Младежкият обмен е отворен за активни младежи, с желание да променят и развиват себе си и общността си. Това може да са доброволци към организация, млади лидери, активисти, настроени да търсят решения, а не само да виждат проблеми. Участниците трябва да са проактивни и готови активно да се включат в обмена с идеи, активности и ентусиазъм. Той дава добра възможност на младежи, които биха искали да се развиват като треньори, фасилитатори и младежки работници, за да изпробват обучителни методи и да подобрят мениджърските си умения, да се учат от едни от най-добрите треньори в неформалното образование. Участниците с потенциял и желание имат възможност да се включат в други дейности на Сдружението.

За младежкият обмен може да кандидатствате индивидуално и като група. Не подценявайте въпросите във формуляра за кандидатстване! Използвайте ги, за да мотивирате добре желанието си да се включите. След разглеждане на кандидатурите, ще се свържем с вас и е възможно да поискаме среща и допълнителни разяснения.

Критерии за подбор

  • Възраст: 18-30 години

  • Английски език (минимум ниво B2),  „Форум театърът“ изисква възможност за свободно изразяване на английски език

  • Активно участие в младежки инициативи, дейности, проекти и общностен живот

  • Мотивиран интерес към темата, готовност за личностно развитие

  • Добра психическа и физическа форма, нужни за активностите в планината, както и готовност за набавяне на необходимата планинска екипировка

  • Възможност за участие по време на целия обмен, както и на всички етапи от реализиране на проекта

  • С приоритет са представители на групите с намалени възможности, но след преглед на потребностите от допълнителни подкрепи

This post is also available in: English