Дигитални комуникатори

Идеята на проект DigiComs е свързана с овластяване на млади момичета и жени и предоставяне на шанс за включване на пазара на труда чрез развиване на техните дигитални умения и компетенции. Проектът се реализира от фондация Impact Drive с участието на експерти от сдружение ВИА СИВИК.

Първата фаза на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и приключи през април 2019 г. с развиване, тестване и валидиране на бизнес модел на социално предприемаческата дейност.  В него е планирано момичета и млади жени между 18 и 35 г. да  преминат онлайн обучение за придобиване на компетенции за експерти в дигиталната комуникация. Преминалите успешно получават достъп до граждански организации и НПО, които търсят да наемат експерти за осъществяване на комуникацията и развитието на дигиталното си позициониране.

​Дигиталните комуникатори се грижат за дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата. Те са ключов фактор за повишаване на доверието, разпространение на резултатите, привличане на вниманието, създаване на общност от съмишленици и поддръжници на каузите. Често гражданските организации нямат достатъчно капацитет, за да извършват качествено и навреме дейностите, свързани с информиране и публичност, в това число и в онлайн пространството. Затова дигитални комуникатори, наемани за конкретен проект или задача, е удобен вариант.

Работата по първата фаза на проекта включи създаване на съдържанието на обучението, материали към него, изграждане на демо версия на обучителната платформа, тестване с реални потребители, анализ на резултатите, изготвяне на финансов план.

Дигитални комуникатори

Идеята на проект DigiComs е свързана с овластяване на млади момичета и жени и предоставяне на шанс за включване на пазара на труда чрез развиване на техните дигитални умения и компетенции. Проектът се реализира от фондация Impact Drive с участието на експерти от сдружение ВИА СИВИК.

Първата фаза на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и приключи през април 2019 г. с развиване, тестване и валидиране на бизнес модел на социално предприемаческата дейност.  В него е планирано момичета и млади жени между 18 и 35 г. да  преминат онлайн обучение за придобиване на компетенции за експерти в дигиталната комуникация. Преминалите успешно получават достъп до граждански организации и НПО, които търсят да наемат експерти за осъществяване на комуникацията и развитието на дигиталното си позициониране.

​Дигиталните комуникатори се грижат за дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата. Те са ключов фактор за повишаване на доверието, разпространение на резултатите, привличане на вниманието, създаване на общност от съмишленици и поддръжници на каузите. Често гражданските организации нямат достатъчно капацитет, за да извършват качествено и навреме дейностите, свързани с информиране и публичност, в това число и в онлайн пространството. Затова дигитални комуникатори, наемани за конкретен проект или задача, е удобен вариант.

Работата по първата фаза на проекта включи създаване на съдържанието на обучението, материали към него, изграждане на демо версия на обучителната платформа, тестване с реални потребители, анализ на резултатите, изготвяне на финансов план.

This post is also available in: English