Дигитални предприемачи – как да ги подготвим?

Присъединяваме се към нов и вълнуващ международен проект, който цели да обогати инструментите в “раницата” на всеки предприемач и да му позволи да “върти” бизнес в дигиталната среда. „DiGi entrepreneurs“ събира експерти от Северна Македония, България и Полша, които разработиха богата обучителна програма. В нея се покриват спектър от теми, обхващащи пътя от генериране на предприемаческа идея, през дигитален маркетинг и инструменти за успешно управление на дигитален бизнес. Съчетаването на дигитални и предприемачески умения цели да помогне на младите хора да се превърнат в новите дигитални предприемачи и бизнес лидери. Обучението отваря нови възможности за 60 младежи да вземат професионалния си живот в свои ръце и да превърнат мечтания си бизнес в реалност.

Ето какво споделиха участниците в обучението

Развиване на предприемачески умения

Програмата на обучението за дигитални предприемачи предостави на участниците широк набор от знания, умения и ресурси, които да им помогнат да реализират предприемаческите си начинания. Обучението беше хибридно и се реализира в две части – онлайн модули и физическо обучение в Щип, Република Северна Македония.  

Дизайнът на програмата включи теми, свързани с предприемаческата култура и умения, креативно решаване на проблеми и генериране на бизнес идеи, опознаване на бизнес средата и факторите на въздействие, разглеждане на добри примери за (дигитални) бизнес модели и как работи бизнес модел канавата (Business Model Canvas).

По време на обучението участниците се запознаха с фундамента на дигиталния маркетинг, спецификите на различните видове дигитален маркетинг – социални мрежи, имейл маркетинг, контент маркетинг и т.н., научиха ключовите компоненти в стратегията за дигитален маркетинг и брандинга, запознаха се с различните е-платформи за е-търговия и как да оптимизират търсенето.

Комбинирането на разнообразни методи осигури пълноценно обучително преживяване и отговори на различните стилове на учене на участниците.

Повече за брандинга и за уменията на дигиталния предприемач разказва Георги Мерджанов, експерт и треньор в обучението

Ръководство за дигитални предприемачи

Дигиталното предприемачество се превръща във все по-популярен начин за превръщане на идеите в печеливши бизнеси. Развитието на интернет и технологиите създават свят на безкрайни възможности за предприемачите. Но въпросите са откъде да се започне и как. За да дадем отговор, експертите в проекта създадоха ръковоство с основна цел да насочат, стъпка по стъпка, всички, които биха искали да тръгнат по пътя на дигиталния предприемач.

Наръчникът за дигитално предприемачество може да прочетете на български и английски език.

Как да станете дигитален предприемач. Ръководство

How tobecome digital entrepreneur. Guidebook

This post is also available in: English