Обучение в доброволчество

Нашите млади участници в проекта преминаха двудневно обучение за придобиване на основни знания и умения, които са нужни на всеки доброволец. Тренингът се проведе на 16 и 17 ноември 2013 г. в конферентната зала на Община „Красна поляна“.

Те се запознаха със същността, целите и възможностите, които предоставя доброволчеството и се убедиха, че то е добър вариант за придобиване на нови знания и умения, за практика и опит, за разширяване на кръга от познанства, приятелства и полезни контакти, за кариерно ориентиране и най-вече – за емоционална интелигентност и усещане за удовлетвореност.

Обучението акцентира върху развиване на социални умения и граждански компетенции от първа необходимост за младите доброволци: методи за ефективна комуникация, работа в екип, асертивност, инициативност, социална ангажираност, толерантност, солидарност, лидерство и емпатия.

В резултат, младежите се почувстваха като част от една общност със специална мисия. Те развиха своята чувствителност към социалните проблеми, започнаха не само да ги забелязват, но и да мислят начини, за да ги преодоляват. Участниците в обучението оцениха, че сега са по-подготвени за предприемане на адекватни действия за подобряване на заобикалящата ги среда и са готови да се включват в доброволчески инициативи.

Доброволец в действие!

Младите ни доброволци от столичните училища в район „Красна поляна“ се включиха в истински кампании и инициативи. В практическата работа като доброволци те провериха себе си в действие, усетиха и преживяха каузите, в които участваха, разбраха повече за доброволчеството, докато самите те полагаха доброволен труд.

Всяка среща с нови хора, виждането лице в лице на истинския проблем, запознаването с онези, които имат нужда от помощ, подкрепа, а понякога дори само от внимание, среща самите нас със самите нас. Само в новите ситуации се запознаваме със себе си. А човек се доказва какъв е, когато се види какво е готов да направи за другите, от които не очаква нищо в замяна.

Анти СПИН кампания, 1 декември 2013 г., проведена от организация 16 + с участието на доброволците на ВИА СИВИК, които раздаваха информационни материали, презентираха възможността за безплатно изследване в специален мобилен център.

Инициатива „Да зарадваме децата в неравностойно положение за Коледа“ на Общината в район Красна поляна, 19 декември 2013 г.
В Коледната кампания доброволците участваха като сортираха и пакетираха подаръците за децата и ги поднесоха лично на малките нетърпеливци по време на коледен концерт. Коледното събитие постави началото на нови приятелства, отвори сърцата и душите на едни млади хора за истинските неща от живота.
Доброволците на ВИА СИВИК изработиха красиви коледни картички, написаха топли пожелания и ги подариха на възрастни самотни хора от обществената трапезария към общината.

Моята кампания – как да я подготвя?

Младите доброволци участваха в креативна работилница, проведена в град Добринище от 14 до 16 март 2014 г., в която на практика преминаха стъпка по стъпка процесът по измисляне и създаване на доброволческа инициатива и кампания.

Целта беше младежите да се запознаят с елементите на доброволческите кампании, да генерират идеи за акции и инициативи, да изготвят план за действие за реализирането им, да търсят ресурси и привличат съмишленици.

Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и ще запомня. Остави ме да го направя сам и ще го науча

Тази древна мисъл на Конфуций залегна в основата на креативната работилница, в която се използваха единствено методите на неформалното образование – ситуационни и ролеви игри, интеракция, учене чрез опит, споделяне, дебатиране т.н. Целта беше младежите да учат чрез преживяване, да се насърчава тяхната креативност, свободомислие, да се провокира нестандартното, да се рефлектира върху действието и следствията от него.

Акцент в обучението бяха доброволческите инициативи, в които бяха взели участие младежите или познаваха от медиите. Те с готовност и много емоции споделиха опит, дадоха примери за кампании, дебатираха резултатите от тях, подходите при популяризиране и други елементи.

Голямото предизвикателство в обучението беше генерирането на идея за собствена кампания. Проблемите, които младежите класираха като трите най-важни и социално значими бяха:

  • Намаляване на бедност, криза, безработица, безпаричие;
  • Замърсяване на околната среда и унищожаване на животински и растителни видове;
  • Насилието в училище – тормоз сред съученици и незачитане на мнението на младежите от учителите.

Именно около тези проблеми се оформиха идеите за доброволчески кампании, по които младежите тепърва ще работят усилено.

Младите участници си тръгнаха заредени с положителни емоции, от всичко ново, което преживяха заедно и което научиха за себе си и по темата за реализиране на кампания.

Моята кампания: Екшън!

Едно малко кътче, един голям столичен квартал „Красна поляна“ стана малко по-красиво и цветно, благодарение на съвместните усилия на младите доброволци. Четки, цветни бои, добро настроение – само толкова е нужно! А резултатът е – всички са доволни от добре свършената работа.

На 30 април 2014 г., по повод Деня на Земята, доброволците реализираха своята ЕКО инициатива, подпомогнати от Общностен център по превенция и СО, район „Красна поляна“. В кампанията се включиха ударна група от около 30 младежи на възраст 15-19 г., които се развихриха в парк „Св.Св. Петър и Павел” –  Красна поляна цял следобед.

Програмата на дейностите им включваше: почистване на замърсени терени; ремонт и освежаване на градинки; засаждане на растения; арт – ателие; партия шах на открито с фигури от подръчни материали; рисунки по асфалта; позабравени детски игри! 

След активния следобед, младежите бяха удовлетворени от добре свършената работа. Усещането, че са били полезни и са допринесли със собствения си труд за създаване на приветлива среда, донесе удовлетворение и радостен ентусиазъм.