Между преди и след

Символичното име на проекта ABCDEFGH носи идеята за поставяне на ново начало и преосмисляне на младежката работа в контекста на предстоящата пост пандемична обстановка. Младежките организации следва да се адаптират към новите реалности и да са способни да прилагат гъвкави модели за взаимодействие с младите хора от всички целеви групи.

Но те имат нужда да бъдат подпомогнати да преодолеят пагубните последици от живота на пауза, довели до загуба на мотивация от страна на младежките работници и екипи, трудности с адаптирането на дейността им в онлайн среда, скъсване на връзката с чувствителните групи, неспособност да се справят с непредвидими и стресови ситуации, влияещи им негативно емоционално, психологически и професионално.

Това безспорно се отразява върху крайните потребители на работата им – младежите, които без адекватна младежка дейност остават без подкрепа, изпадат в изолация и неравнопоставеност поради липсата на компенсиращите механизми на гражданския сектор.

Между преди и след

Символичното име на проекта ABCDEFGH носи идеята за поставяне на ново начало и преосмисляне на младежката работа в контекста на предстоящата пост пандемична обстановка. Младежките организации следва да се адаптират към новите реалности и да са способни да прилагат гъвкави модели за взаимодействие с младите хора от всички целеви групи.

Но те имат нужда да бъдат подпомогнати да преодолеят пагубните последици от живота на пауза, довели до загуба на мотивация от страна на младежките работници и екипи, трудности с адаптирането на дейността им в онлайн среда, скъсване на връзката с чувствителните групи, неспособност да се справят с непредвидими и стресови ситуации, влияещи им негативно емоционално, психологически и професионално.

Това безспорно се отразява върху крайните потребители на работата им – младежите, които без адекватна младежка дейност остават без подкрепа, изпадат в изолация и неравнопоставеност поради липсата на компенсиращите механизми на гражданския сектор.

Свързване със себе си и с другите

Настоящият проект предлага комплексно решение за подкрепа на екипите на младежките организации, като се насърчава личностната рефлексия и търсенето на вътрешни, дълбоко базови основания.

Фокусът е върху развиване на необходимите за съвременния живот умения за адаптиране, гъвкавост, отработване на стреса, идентифициране на ограничаващите вярвания, и най-вече – търсенето на собствения смисъл и мисия. Това е ключово в „запалването“ на мотивацията.

Преминаването на младежките работници през подобен процес ще им позволи да преосмислят себе си, а и да се научат да сами да го фасилитират както в екипа си, така и по отношение на младежите, с които работят. Ще се научат да използват силата на сторителинга, за да артикулират личностните си открития по вдъхновяващ и въздействащ начин в реалното и дигитално пространство, за да се превърнат в онази общностна спойка, която е толкова необходима в пост Ковид света.

Проектът ще търси баланс, който вярваме, че е основата на новата социална практика в младежката работа, между себе си, средата – социум и природа, и дигиталното пространство – мястото за себеизразяване, комуникиране и ангажиране. Трите компонента са есенцията за успех.

Свързване със себе си и с другите

Настоящият проект предлага комплексно решение за подкрепа на екипите на младежките организации, като се насърчава личностната рефлексия и търсенето на вътрешни, дълбоко базови основания.

Фокусът е върху развиване на необходимите за съвременния живот умения за адаптиране, гъвкавост, отработване на стреса, идентифициране на ограничаващите вярвания, и най-вече – търсенето на собствения смисъл и мисия. Това е ключово в „запалването“ на мотивацията.

Преминаването на младежките работници през подобен процес ще им позволи да преосмислят себе си, а и да се научат да сами да го фасилитират както в екипа си, така и по отношение на младежите, с които работят. Ще се научат да използват силата на сторителинга, за да артикулират личностните си открития по вдъхновяващ и въздействащ начин в реалното и дигитално пространство, за да се превърнат в онази общностна спойка, която е толкова необходима в пост Ковид света.

Проектът ще търси баланс, който вярваме, че е основата на новата социална практика в младежката работа, между себе си, средата – социум и природа, и дигиталното пространство – мястото за себеизразяване, комуникиране и ангажиране. Трите компонента са есенцията за успех.

Обучителното преживяване

В рамките на проекта са предвидени пет онлайн сесии и седем дневен обучителен курс (присъствен). Онлайн сесиите имат за цел да обогатят обучителното съдържание, да предоставят пространство за допълнителна интеракция, взаимно опознаване и детайлно разглеждане на теми, свързани с качествената младежка работа в (пост) пандемична обстановка.

Треньорският екип е международен, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи непрекъснато нови обучителни програми и методи.

Дизайнът на обучителната програма е базиран на интердисциплинарна методология и включва коучинг практика, упражнения от импро театъра, арт терапия, психология, преживенчество, сторителинг и др. Участниците ги очакват и допълнителни планински предизвикателства.

Проектът е подходящ за екипите на младежките организации, които са отворени към личностно развиване, експериментиране в екстремална среда, преоткриване на ролята и мисията си. Те ще обогатят инструментариума си за мотивиране, трайно ангажиране на младежите и ефективно въздействие върху тях.

Обучителното преживяване

В рамките на проекта са предвидени пет онлайн сесии и седем дневен обучителен курс (присъствен). Онлайн сесиите имат за цел да обогатят обучителното съдържание, да предоставят пространство за допълнителна интеракция, взаимно опознаване и детайлно разглеждане на теми, свързани с качествената младежка работа в (пост) пандемична обстановка.

Треньорският екип е международен, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи непрекъснато нови обучителни програми и методи.

Дизайнът на обучителната програма е базиран на интердисциплинарна методология и включва коучинг практика, упражнения от импро театъра, арт терапия, психология, преживенчество, сторителинг и др. Участниците ги очакват и допълнителни планински предизвикателства.

Проектът е подходящ за екипите на младежките организации, които са отворени към личностно развиване, експериментиране в екстремална среда, преоткриване на ролята и мисията си. Те ще обогатят инструментариума си за мотивиране, трайно ангажиране на младежите и ефективно въздействие върху тях.

This post is also available in: English