Сдружение ВИА СИВИК е неправителствена организация, създадена в обществена полза през 2009 г., с цел да подкрепя и мотивира младите хора да развиват и реализират своя личностен, социален и професионален потенциал, да насърчава активното включване и ангажирано гражданско участие по въпроси, свързани със собствения им живот, кариерен път и благоденствие.

В организацията членуват 39 души, от които 10 хора с увреждания.

Сдружение ВИА СИВИК е неправителствена организация, създадена в обществена полза през 2009 г., с цел да подкрепя и мотивира младите хора да развиват и реализират своя личностен, социален и професионален потенциал, да насърчава активното включване и ангажирано гражданско участие по въпроси, свързани със собствения им живот, кариерен път и благоденствие.

В организацията членуват 39 души, от които 10 хора с увреждания.

 • За да постигне целите си, ВИА СИВИК разработва свои проекти и се включва в партньорски съвместно с български и европейски образователни, обучителни, социални и бизнес организации, медии, организации от гражданския сектор и др.

 • Сдружението припознава и споделя принципите на програма Еразъм + и работи в духа им за създаване на социален капитал сред младежите, увеличаване на капацитета и способностите им да участват активно в обществения живот.

 • Проектите на организацията са насочени към различни целеви групи младежи, включително с увреждания, в неравностойно положение и в риск от изключване поради различни причини.

 • За да постигне целите си, ВИА СИВИК разработва свои проекти и се включва в партньорски съвместно с български и европейски образователни, обучителни, социални и бизнес организации, медии, организации от гражданския сектор и др.

 • Сдружението припознава и споделя принципите на програма Еразъм + и работи в духа им за създаване на социален капитал сред младежите, увеличаване на капацитета и способностите им да участват активно в обществения живот.

 • Проектите на организацията са насочени към различни целеви групи младежи, включително с увреждания, в неравностойно положение и в риск от изключване поради различни причини.

Приоритети в дейността на ВИА СИВИК

Приоритети в дейността на ВИА СИВИК

ВИА СИВИК насочва усилия към създаване на собствени обучителни програми, ангажиране на опитен и професионален треньорски и експертен екип, за да отговори на непрекъснато променящите се нужди от развиване на компетентностите на младежите и гражданските организации, ангажирани с решаване на проблемите им.

Дизайнът на програмите включва комплекс от методи, базирани на неформалното образование, учене чрез преживяване, коучинг, сторителинг, маркетинг, импровизационен театър и т.н. Интердисциплинарният подход, който е следван, допринася за развиване на палитра от качества, полагащи личностния фундамент, върху който да се надгражда.

Международните обучения, реализирани от ВИА СИВИК, са преминали над 200 младежки работници от над 30 държави, като на фокус са тематичните области

 • младежка заетост,
 • социално предприемачество,
 • младежка активност,
 • дигитална, информационна и медийна грамотност,
 • критично и креативно мислене,
 • човешки права,
 • личностно и професионално развитие и др.

ВИА СИВИК насочва усилия към създаване на собствени обучителни програми, ангажиране на опитен и професионален треньорски и експертен екип, за да отговори на непрекъснато променящите се нужди от развиване на компетентностите на младежите и гражданските организации, ангажирани с решаване на проблемите им.

Дизайнът на програмите включва комплекс от методи, базирани на неформалното образование, учене чрез преживяване, коучинг, сторителинг, маркетинг, импровизационен театър и т.н. Интердисциплинарният подход, който е следван, допринася за развиване на палитра от качества, полагащи личностния фундамент, върху който да се надгражда.

Международните обучения, реализирани от ВИА СИВИК, са преминали над 200 младежки работници от над 30 държави, като на фокус са тематичните области

 • младежка заетост,
 • социално предприемачество,
 • младежка активност,
 • дигитална, медийна и информационна грамотност,
 • критично и креативно мислене,
 • човешки права,
 • личностно и професионално развитие и др.

ВИА СИВИК работи активно и на национално ниво като консултира и подпомага дейността на различни като профил граждански организации, вкл. и на хора с увреждания, общини, читалища и други структури при създаване на политики за младежката ангажираност, търсене на решения за младежка заетост, предприемачество, разработване и управление на проекти, фондонабиране, социално включване и др.

Дългосрочно, дейността на организацията е насочена към обучение в доброволчество на младежи, за да могат те активно и адекватно да участват в местни и национални граждански инициативи, да подкрепят каузи, да помагат при разработването на проекти, адресиращи техните нужди и потребности. Проектите са насочени към младежи – ученици и студенти, включително и от малки населени места, по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, включване на пазара на труда, (социално)предприемачество, развиване на комплекс от „меки умения“, дигитална грамотност и т.н.

ВИА СИВИК работи активно и на национално ниво като консултира и подпомага дейността на различни като профил граждански организации, вкл. и на хора с увреждания, общини, читалища и други структури при създаване на политики за младежката ангажираност, търсене на решения за младежка заетост, предприемачество, разработване и управление на проекти, фондонабиране, социално включване и др.

Дългосрочно, дейността на организацията е насочена към обучение в доброволчество на младежи, за да могат те активно и адекватно да участват в местни и национални граждански инициативи, да подкрепят каузи, да помагат при разработването на проекти, адресиращи техните нужди и потребности. Проектите са насочени към младежи – ученици и студенти, включително и от малки населени места, по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, включване на пазара на труда, (социално) предприемачество, развиване на комплекс от „меки умения“, дигитална грамотност и т.н.

ВИА СИВИК е организация, отворена за сътрудничество и реализиране на проекти, инициативи и дейности в партньорство.

ВИА СИВИК е организация, отворена за сътрудничество и реализиране на проекти, инициативи и дейности в партньорство.

This post is also available in: English