Мобилности

Мобилности2021-09-05T23:14:24+03:00

Скъпи приятели

Сдружение ВИА СИВИК се включва активно в международни проекти, разработени в рамките на програма Еразъм+, по различни теми, които дават възможност за обучения и младежки обмени с цел развиване на нови умения и компетентности на младите хора и младежките работници, повишаване на знанията, обогатяване на приятелствата, партньорската мрежа и контактите, опознаване на нови места и култури и т.н.

За да се включите в даден проект, най-напред:

 1. прочетете внимателно темата и целите на проекта
 2. проверете отговаряте ли на профила на кандидатите
 3. съобразете се със сроковете като не чакате последния момент
 4. запознайте се с останалите условия за участие, описани в инфо пакета
 5. прочетете правилата ни за участие в мобилностите

Екипът ни подбира внимателно кандидатите, които да се включат в даден проект, като за нас най-важното е мотивацията, идея за последващо прилагане на наученото в личния и професионален живот, готовност за споделяне на преживяното и участие в разпространение на резултатите и дейности за публичност. За нас мобилностите са инвестиране в младите хора и бихме се радвали с това да допринесем за тяхната съпричастност и ангажираност с каузи от гражданския сектор, както и за решаване на младежки проблеми.

Сдружение ВИА СИВИК не събира под никаква форма такси от участниците в мобилностите, тъй като считаме, че това противоречи на духа и концепцията на програма Еразъм +, възпрепятства достъпа до обучителни и образователни възможности и не е ясно обосновано.

Изключения правят мобилностите, при които координаторът предварително регламентира финансовия принос на участниците, но това се урежда без нашето посредничество.

Участието на кандидатите ни се базира на проактивност, организираност и самостоятелност като екипът ни оказва нужната подкрепа и съдействие на всеки етап.

Скъпи приятели

Сдружение ВИА СИВИК се включва активно в международни проекти, разработени в рамките на програма Еразъм+, по различни теми, които дават възможност за обучения и младежки обмени с цел развиване на нови умения и компетентности на младите хора и младежките работници, повишаване на знанията, обогатяване на приятелствата, партньорската мрежа и контактите, опознаване на нови места и култури и т.н.

За да се включите в даден проект, най-напред:

 1. прочетете внимателно темата и целите на проекта
 2. проверете отговаряте ли на профила на кандидатите
 3. съобразете се със сроковете като не чакате последния момент
 4. запознайте се с останалите условия за участие, описани в инфо пакета
 5. прочетете правилата ни за участие в мобилностите

Екипът ни подбира внимателно кандидатите, които да се включат в даден проект, като за нас най-важното е мотивацията, идея за последващо прилагане на наученото в личния и професионален живот, готовност за споделяне на преживяното и участие в разпространение на резултатите и дейности за публичност. За нас мобилностите са инвестиране в младите хора и бихме се радвали с това да допринесем за тяхната съпричастност и ангажираност с каузи от гражданския сектор, както и за решаване на младежки проблеми.

Сдружение ВИА СИВИК не събира под никаква форма такси от участниците в мобилностите, тъй като считаме, че това противоречи на духа и концепцията на програма Еразъм +, възпрепятства достъпа до обучителни и образователни възможности и не е ясно обосновано.

Изключения правят мобилностите, при които координаторът предварително регламентира финансовия принос на участниците, но това се урежда без нашето посредничество.

Участието на кандидатите ни се базира на проактивност, организираност и самостоятелност като екипът ни оказва нужната подкрепа и съдействие на всеки етап.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИТЕ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИТЕ

#1 Пътуване

 • Участникът сам проучва вариантите за път, резервира и купува билета си, според указанията
 • Урежда пътуването си най-късно до 7 дни след като бъде избран
 • Търси съдействие от ВИА СИВИК при затруднение да закупи билета си
 • Ако билетът не се закупи навреме и не е предоставена информация за причината, се приема, че участникът се отказва и се избира нов
 • Вариантите за път задължително се консултират с ВИА СИВИК, а билетите се купуват след получено писмено потвърждение
 • Участникът избира икономичен начин за придвижване, съобразен с бюджета
 • Всички платежни и пътни документи се пазят от участника, тъй като са необходими за възстановяване на разходите
 • Не се възстановяват парите за път на участник, който не е заминал и съответно участвал в проекта по лична причина
 • Стартиране на пътуването от място, различно от България, е възможно, след получаване на изрично разрешение
 • Участникът има право да пристигне два дни по-рано от началната дата на проекта или да остане до два дни след края, но това предварително следва да се съгласува. Ако този престой се удължи, не се възстановяват разходите за път
 • Участникът прави за своя сметка застраховка преди пътуването
 • Участникът информира предварително за всякакви проблеми, касаещи живота и здравето му (хронични заболявания, диети, алергии и т.н.)

#2 Участие

 • Участникът се информира подробно за същността на проекта
 • Поема ангажимент за участие за всички дни, предвидени по проект
 • Сам изпълнява предварително поставените задачи, със съдействие при необходимост от ВИА СИВИК
 • Регулярно комуникира с екипа, отговорен за проекта
 • Включва се в създадените групи във ФБ, Скайп и т.н., за да следи актуалната информация и участва в комуникацията
 • Участникът предоставя на ВИА СИВИК необходимата за проекта лична информация, свързана с логистиката
 • Попълва нужните апликационни форми, разработени по проекта
 • Участва в организираната информационна среща с екипа на ВИА СИВИК
 • По време на проекта, участва във всички дейности, предвидени в програмата, изключение са случаите на възникнал здравословен проблем
 • При затруднения от какъвто и да било характер по време на проекта, участникът се свързва с ВИА СИВИК и сигнализира, за да се вземат своевременни мерки
 • По време на проекта, участникът документира и събира снимков и всякакъв друг материал, нужен за разпространение на резултатите

#1 Пътуване

 • Участникът сам проучва вариантите за път, резервира и купува билета си, според указанията
 • Урежда пътуването си най-късно до 7 дни след като бъде избран
 • Търси съдействие от ВИА СИВИК при затруднение да закупи билета си
 • Ако билетът не се закупи навреме и не е предоставена информация за причината, се приема, че участникът се отказва и се избира нов
 • Вариантите за път задължително се консултират с ВИА СИВИК, а билетите се купуват след получено писмено потвърждение
 • Участникът избира икономичен начин за придвижване, съобразен с бюджета
 • Всички платежни и пътни документи се пазят от участника, тъй като са необходими за възстановяване на разходите
 • Не се възстановяват парите за път на участник, който не е заминал и съответно участвал в проекта по лична причина
 • Стартиране на пътуването от място, различно от България, е възможно, след получаване на изрично разрешение
 • Участникът има право да пристигне два дни по-рано от началната дата на проекта или да остане до два дни след края, но това предварително следва да се съгласува. Ако този престой се удължи, не се възстановяват разходите за път
 • Участникът прави за своя сметка застраховка преди пътуването
 • Участникът информира предварително за всякакви проблеми, касаещи живота и здравето му (хронични заболявания, диети, алергии и т.н.)

#2 Участие

 • Участникът се информира подробно за същността на проекта
 • Поема ангажимент за участие за всички дни, предвидени по проект
 • Сам изпълнява предварително поставените задачи, със съдействие при необходимост от ВИА СИВИК
 • Регулярно комуникира с екипа, отговорен за проекта
 • Включва се в създадените групи във ФБ, Скайп и т.н., за да следи актуалната информация и участва в комуникацията
 • Участникът предоставя на ВИА СИВИК необходимата за проекта лична информация, свързана с логистиката
 • Попълва нужните апликационни форми, разработени по проекта
 • Участва в организираната информационна среща с екипа на ВИА СИВИК
 • По време на проекта, участва във всички дейности, предвидени в програмата, изключение са случаите на възникнал здравословен проблем
 • При затруднения от какъвто и да било характер по време на проекта, участникът се свързва с ВИА СИВИК и сигнализира, за да се вземат своевременни мерки
 • По време на проекта, участникът документира и събира снимков и всякакъв друг материал, нужен за разпространение на резултатите

#3 Последващи дейности

 • До 7 дни след връщането, участникът подготвя доклад и го предоставя на ВИА СИВИК
 • Участва в предвидените по проекта последващи дейности
 • Съдейства за попълването на YouthPass сертификата
 • Попълва доклада, изпратен автоматично през системата Mobility Tool на Еразъм+
 • Участникът прави електронно копие на пътните документи и ги предоставя по имейл на ВИА СИВИК и/или организатора
 • Оригиналите на пътните документи се изпращат по пощата на посочен от организаторите адрес
 • Участникът описва подробно пътните си разходи и предоставя банкова сметка, по която да му бъдат възстановени средствата
 • Средствата, надхвърлящи одобрения бюджет за път, остават за сметка на участника
 • Средствата се възстановяват само по банка на сметката на участника до 2 месеца след участието
 • Участникът се ангажира да участва в бъдещи срещи с младежи за споделяне на опит от проектите

#4 Разпространение на резултатите

 • Участникът подготвя информационен материал (статия, блог, пост, видео и т.н.) за разпространение на резултатите до 10 дни след края на проекта
 • Предоставя материала на български и английски език във вид, готов за публикуване в каналите за разпространение на ВИА СИВИК и партньорите
 • Предоставя снимков и видео материал
 • Участва в дейности по информиране и публичност, в т.ч. и съдейства при разпространение на информация
 • Предоставя на ВИА СИВИК получените обучителни материали (работни листи, наръчници, онлайн ресурси – линкове и др.)
 • Предоставя контакт лист на участниците в проекта
 • Участва при реализиране на комуникационната стратегия на ВИА СИВИК, при промотиране възможностите на Еразъм +

#3 Последващи дейности

 • До 7 дни след връщането, участникът подготвя доклад и го предоставя на ВИА СИВИК
 • Участва в предвидените по проекта последващи дейности
 • Съдейства за попълването на YouthPass сертификата
 • Попълва доклада, изпратен автоматично през системата Mobility Tool на Еразъм+
 • Участникът прави електронно копие на пътните документи и ги предоставя по имейл на ВИА СИВИК и/или организатора
 • Оригиналите на пътните документи се изпращат по пощата на посочен от организаторите адрес
 • Участникът описва подробно пътните си разходи и предоставя банкова сметка, по която да му бъдат възстановени средствата
 • Средствата, надхвърлящи одобрения бюджет за път, остават за сметка на участника
 • Средствата се възстановяват само по банка на сметката на участника до 2 месеца след участието
 • Участникът се ангажира да участва в бъдещи срещи с младежи за споделяне на опит от проектите

#4 Разпространение на резултатите

 • Участникът подготвя информационен материал (статия, блог, пост, видео и т.н.) за разпространение на резултатите до 10 дни след края на проекта
 • Предоставя материала на български и английски език във вид, готов за публикуване в каналите за разпространение на ВИА СИВИК и партньорите
 • Предоставя снимков и видео материал
 • Участва в дейности по информиране и публичност, в т.ч. и съдейства при разпространение на информация
 • Предоставя на ВИА СИВИК получените обучителни материали (работни листи, наръчници, онлайн ресурси – линкове и др.)
 • Предоставя контакт лист на участниците в проекта
 • Участва при реализиране на комуникационната стратегия на ВИА СИВИК, при промотиране възможностите на Еразъм +

Вдъхновяващи истории, споделени от първо лице

Вдъхновяващи истории, споделени от първо лице

 • Ако споделяте нашата визия

 • Ако идеите ви намират пресечна точка с нашата мисия

 • Ако това, което правим провокира вашия интерес

 • Ако споделяте нашата визия

 • Ако идеите ви намират пресечна точка с нашата мисия

 • Ако това, което правим провокира вашия интерес

This post is also available in: English

Go to Top