Обучения на младежки работници

Сдружението има присъдена акредитация от Център за развитие на човешките ресурси по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, в рамките на която осъществява и участва в партньорски обучения на младежки работници и младежки обмени. Повече от 10 години създаваме и реализираме иновативни обучителни програми, чрез които допринасяме за повишаване на качеството и ефективността на младежката работа и активирането на младите хора. Целта ни е да допринесем за развиването и подобряването на инструментите за подкрепа на младежите в тяхното личностно и професионално развитие.

Обученията са базирани на неформалното образование и включват учене чрез преживяване, методи от ненасилствената комуникация, коучинг, практики от импро театъра, сторителинг, психо драма и др. Те са практически ориентирани, за да могат младежките работници да приложат веднага наученото в работата си.

Вижте всички обучения

Обучения на младежки работници

Сдружението има присъдена акредитация от Център за развитие на човешките ресурси по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, в рамките на която осъществява и участва в партньорски обучения на младежки работници и младежки обмени. Повече от 10 години създаваме и реализираме иновативни обучителни програми, чрез които допринасяме за повишаване на качеството и ефективността на младежката работа и активирането на младите хора. Целта ни е да допринесем за развиването и подобряването на инструментите за подкрепа на младежите в тяхното личностно и професионално развитие.

Обученията са базирани на неформалното образование и включват учене чрез преживяване, методи от ненасилствената комуникация, коучинг, практики от импро театъра, сторителинг, психо драма и др. Те са практически ориентирани, за да могат младежките работници да приложат веднага наученото в работата си.

Вижте всички обучения

ФОКУС НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ:

 • Информационна, медийна и дигитална грамотност

 • (Дигитален) сторителинг и структури за разказване

 • Създаване на съдържание

 • Творческо писане и сценарно майсторство

 • Ефективна ненасилствена комуникация

 • Реализиране на кампании (информационни, дарителски и др.)

 • Позициониране и изграждане на имидж на НПО

 • Стратегическо комуникиране и въздействие

 • Комуникация при криза, противодействие на езика на омразата

 • (Социално дигитално) Предприемачество

 • Граждански права, гражданско участие

 • Личностно развитие

 • Лидерство и работа в екип

 • Разработване и управление на проекти

ФОКУС НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ:

 • Информационна, медийна и дигитална грамотност

 • (Дигитален) сторителинг и структури за разказване

 • Създаване на съдържание

 • Творческо писане и сценарно майсторство

 • Ефективна ненасилствена комуникация

 • Реализиране на кампании (информационни, дарителски и др.)

 • Позициониране и изграждане на имидж на НПО

 • Стратегическо комуникиране и въздействие

 • Комуникация при криза, противодействие на езика на омразата

 • (Социално дигитално) Предприемачество

 • Граждански права, гражданско участие

 • Личностно развитие

 • Лидерство и работа в екип

 • Разработване и управление на проекти

За кого са обученията?

Вашият екип. Нашето обучение. Обучителен опит с практическо измерение.

За кого са обученията?

Вашият екип. Нашето обучение. Обучителен опит с практическо измерение.

This post is also available in: English