Обучителни възможности

Сдружение ВИА СИВИК притежава експертиза и практически опит за разработване на обучителни програми, съобразени с целите, целевата група, очакваните резултати и други параметри.

При създаване на всяка обучителна програма, се стремим да предложим комплексен обучителен опит, като прилагаме мултидисциплинарен подход, за да постигнем многоаспектност.

Ключов момент в обучителните ни програми е практическата им насоченост, целяща развиване и придобиване на нови компетентности (знания, умения и отношение), необходими в динамично променящия се контекст. Представяме конкретни инструменти от маркетинга, бизнеса, комуникациите и други сфери, които участниците биха могли прилагат лесно и бързо в работата и живота си, и да видят реални резултати.

Сдружение ВИА СИВИК има създадени и апробирани обучителни програми в национален и международен контекст, получили позитивни отзиви от участници и партньори. Някои от обученията са удостоени с награди за качество.

Обучителни възможности

Сдружение ВИА СИВИК притежава експертиза и практически опит за разработване на обучителни програми, съобразени с целите, целевата група, очакваните резултати и други параметри.

При създаване на всяка обучителна програма, се стремим да предложим комплексен обучителен опит, като прилагаме мултидисциплинарен подход, за да постигнем многоаспектност.

Ключов момент в обучителните ни програми е практическата им насоченост, целяща развиване и придобиване на нови компетентности (знания, умения и отношение), необходими в динамично променящия се контекст. Представяме конкретни инструменти от маркетинга, бизнеса, комуникациите и други сфери, които участниците биха могли прилагат лесно и бързо в работата и живота си, и да видят реални резултати.

Сдружение ВИА СИВИК има създадени и апробирани обучителни програми в национален и международен контекст, получили позитивни отзиви от участници и партньори. Някои от обученията са удостоени с награди за качество.

Международни обучения

Международните обучения са насочени към развиване на организационната компетентност на екипи от гражданския сектор. Те са финансирани по програма Еразъм + и са реализирани в партньорство. Дизайнът на програмите, организиране и реализиране на обученията са извършени от сдружение ВИА СИВИК.

Вижте подробностите

Международни обучения

Международните обучения са насочени към развиване на организационната компетентност на екипи от гражданския сектор. Те са финансирани по програма Еразъм + и са реализирани в партньорство. Дизайнът на програмите, организиране и реализиране на обученията са извършени от сдружение ВИА СИВИК.

Вижте подробностите

Методи

Дизайнът на програмите включва комплекс от методи, базирани на неформалното образование, учене чрез преживяване, коучинг практика, сторителинг, маркетинг, техники от импровизационния театър и т.н.

Обучители

Екипът на Сдружение ВИА СИВИК е развил и поддържа взаимоотношения с треньори и експерти в различни области, които ангажира според спецификата на проекта и конкретните нужди на обучителната програма.

Методи

Дизайнът на програмите включва комплекс от методи, базирани на неформалното образование, учене чрез преживяване, коучинг практика, сторителинг, маркетинг, техники от импровизационния театър и т.н.

Обучители

Екипът на Сдружение ВИА СИВИК е развил и поддържа взаимоотношения с треньори и експерти в различни области, които ангажира според спецификата на проекта и конкретните нужди на обучителната програма.

Вижте още наши успешно реализирани обучителни проекта

Вижте още наши успешно реализирани обучителни проекта

ФОКУС НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ:

 • Информационна, медийна и дигитална грамотност

 • (Дигитален) сторителинг и структури за разказване

 • Създаване на съдържание

 • Творческо писане и сценарно майсторство

 • Ефективна комуникация

 • Реализиране на кампании (информационни, дарителски и др.)

 • Позициониране и изграждане на имидж на НПО

 • Стратегическо комуникиране и въздействие

 • Комуникация при криза, противодействие на езика на омразата

 • (Социално) Предприемачество

 • Граждански права, гражданско участие

 • Личностно развитие

 • Лидерство и работа в екип

 • Разработване и управление на проекти

ФОКУС НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ:

 • Информационна, медийна и дигитална грамотност

 • (Дигитален) сторителинг и структури за разказване

 • Създаване на съдържание

 • Творческо писане и сценарно майсторство

 • Ефективна комуникация

 • Реализиране на кампании (информационни, дарителски и др.)

 • Позициониране и изграждане на имидж на НПО

 • Стратегическо комуникиране и въздействие

 • Комуникация при криза, противодействие на езика на омразата

 • (Социално) Предприемачество

 • Граждански права, гражданско участие

 • Личностно развитие

 • Лидерство и работа в екип

 • Разработване и управление на проекти

За кого са обученията?

Вашият екип. Нашето обучение. Обучителен опит с практическо измерение.

За кого са обученията?

Вашият екип. Нашето обучение. Обучителен опит с практическо измерение.

This post is also available in: English