Честността е най-добрият имидж

2020-05-07T19:28:05+03:00

За импровизацията, увереността и изграждането на имидж като сме честни със себе си и другите.