Да бъдеш е да действаш!

Сдружение ВИА СИВИК обединява ентусиазма, енергията и креативността на хора, които виждат възможностите в света и са смели да откриват чрез тях таланта, призванието и смисъла си, да създават самите себе си. Предизвикателство е дързостта да разширяваш непрестанно собствените си граници и да изпиташ лимитите си, да рушиш вътрешните си бариери, за да чертаеш свободно с крачките си пътя напред.

Светът е на правещите хора!

ВИА СИВИК е пресечна точка, задаваща нови посоки и възможности за действие. Това е пространство за споделяне на обща визия, ценности и идеи, защото те са канавата на успеха. Заедно оплитаме вълшебните нишки на взаимоотношенията и създаваме спойката на общност от съмишленици, основана на приятелство, емпатия и толерантност, взаимно уважение и подкрепа.

Ние сме създатели на промяната.

Преобърнем ли себе си – преобърнали сме света!

Да бъдеш е да действаш!

Сдружение ВИА СИВИК обединява ентусиазма, енергията и креативността на хора, които виждат възможностите в света и са смели да откриват чрез тях таланта, призванието и смисъла си, да създават самите себе си. Предизвикателство е дързостта да разширяваш непрестанно собствените си граници и да изпиташ лимитите си, да рушиш вътрешните си бариери, за да чертаеш свободно с крачките си пътя напред.

Светът е на правещите хора!

ВИА СИВИК е пресечна точка, задаваща нови посоки и възможности за действие. Това е пространство за споделяне на обща визия, ценности и идеи, защото те са канавата на успеха. Заедно оплитаме вълшебните нишки на взаимоотношенията и създаваме спойката на общност от съмишленици, основана на приятелство, емпатия и толерантност, взаимно уважение и подкрепа.

Ние сме създатели на промяната.

Преобърнем ли себе си – преобърнали сме света!

Нашата история

Сдружение ВИА СИВИК е неправителствена организация, създадена в обществена полза през 2009 г., с цел да подкрепя и мотивира младите хора да развиват и реализират своя личностен, социален и професионален потенциал, да насърчава активното включване и ангажирано гражданско участие по въпроси, свързани със собствения им живот, кариерен път и благоденствие. В организацията членуват 39 души, от които 10 хора с увреждания.

Нашата история

Сдружение ВИА СИВИК е неправителствена организация, създадена в обществена полза през 2009 г., с цел да подкрепя и мотивира младите хора да развиват и реализират своя личностен, социален и професионален потенциал, да насърчава активното включване и ангажирано гражданско участие по въпроси, свързани със собствения им живот, кариерен път и благоденствие. В организацията членуват 39 души, от които 10 хора с увреждания.

Цели

 • Включване на младите във всяка сфера на живот
 • Подкрепа на личностното и професионалното развитие
 • Мотивиране за доброволчество и активно гражданско участие
 • Насърчаване на предприемаческата инициативност
 • Ангажиране на младите с каузи, значими за общността
 • Развитие на организационния капацитет в гражданския сектор

Дейности

 • Участие в национални и международни проекти
 • Внедряване на иновативни обучителни програми
 • Развитие на партньорства и мрежи
 • Обмен на опит, добри практики и ноу-хау
 • Информиране и застъпничество
 • Младежки политики

Цели

 • Включване на младите във всяка сфера на живот
 • Подкрепа на личностното и професионалното развитие
 • Мотивиране за доброволчество и активно гражданско участие
 • Насърчаване на предприемаческата инициативност
 • Ангажиране на младите с каузи, значими за общността
 • Развитие на организационния капацитет в гражданския сектор

Дейности

 • Участие в национални и международни проекти
 • Внедряване на иновативни обучителни програми
 • Развитие на партньорства и мрежи
 • Обмен на опит, добри практики и ноу-хау
 • Информиране и застъпничество
 • Младежки политики

Вижте ни в действие

 • Ако споделяте нашата визия

 • Ако идеите ви се пресичат с нашата мисия

 • Ако това, което правим провокира вашия интерес

 • Ако споделяте нашата визия

 • Ако идеите ви се пресичат с нашата мисия

 • Ако това, което правим провокира вашия интерес

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ НАС

Изпратете ни:

молба за членство

автобиография (Европас формат)

кратко мотивационно писмо в свободен текст

ВИА СИВИК е основана на доброволчески принцип и участието в дейностите е според желанието, интересите, възможностите и компетентността на членовете.

Свържете се с нас

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ НАС

Изпратете ни:

молба за членство

автобиография (Европас формат)

кратко мотивационно писмо в свободен текст

ВИА СИВИК е основана на доброволчески принцип и участието в дейностите е според желанието, интересите, възможностите и компетентността на членовете.

Свържете се с нас

This post is also available in: English