Покана за Отчетно-изборно събрание

2021-08-16T19:09:50+03:00

ПОКАНА за отчетно-изборно събрание На основание чл.23 от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ и в изпълнение решенията на Управителния съвет, приети с протокол №22/28.07.2021 СВИКВАМ Отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружение "ВИА СИВИК" със следния дневен ред: Преизбиране на досегашните членове на Управителния съвет Приемане на годишния отчет на дейността [Прочети повече]