Дигиталният комуникатор и силата му да превръща организацията от черна в стъклена кутия

Броени седмици ни делят от старта на онлайн обучението DigiComs, планиран за 10 декември 2020 г., чиято цел е да подготви дигитални комуникатори, така нужни за реализиране на всяка добра кауза. Добрият комуникатор би могъл да превърне дейността на една гражданска организация от черна в стъклена кутия, да направи видими усилията на екипа, да разкаже за резултатите, да увлече съмишленици и партньори.

Дигиталният комуникатор е като универсален боец – трябва да притежава редица умения, за да балансира успешно между реалното и виртуалното, да жонглира с комуникационни инструменти за оф и онлайн среда. Той трябва да умее да мисли критично, да не се хваща в информационните манипулативни капани, креативно – да създава съдържание със стойност, да е колаборативен – да познава спецификите на различните участници в комуникацията и въз основа на тях оплита позитивни взаимоотношения.

Обучението DigiComs е шест модулно, мултидисциплинарно и практически ориентирано. То ще се реализира онлайн, в „живи“ сесии, планирани всеки четвъртък от 13:30 до 17:00, водени от професионални комуникатори и експерти в гражданския сектор. Планирани са практически уебинари за дискусии, среща с гост-лектори, примери от практиката и т.н. Предвидени са задачи за самостоятелна подготовка и финално задание. Успешно завършилите ще се срещнат с представители на организации с кауза, за които биха могли да работят.

В първото издание на обучението DigiComs ще включим безплатно между 20 до 40 участнички – момичета и млади жени (18-35 г.), включително в уязвимо положение, които са с интерес към професионално развитие в областта на комуникациите и/или вече са отдадени на кауза и организация и биха искали да развият знанията и уменията си да я комуникират ефективно. Желаещите да заявят участието си могат да го направят с попълване на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ.

 

Защо обучението DigiComs е важно за организациите с кауза?

Ако посланието и мисията ви не достигат до хората, до заинтересованите страни, до тези, които вземат решения и могат да помогнат една промяна да се превърне от желана в напълно реална, дали правите всичко за каузата си?

Каузата трябва да се живее, диша и комуникира. Правилно. Ясно. Ангажиращо.

В противен случай, търсеният активизъм може да е – в най-добрия случай – кликтивизъм (участие единствено с клик на мишката). Но дори онлайн ангажирането на общността с каузата на една организация изисква тази организация, тази кауза, това послание да имат видимост. Всяка организация се опитва да постигне това – да има видимост, рийч, ангажирания. И тези модерни онлайн думи да се пренесат някак и в офлайн среда – с реален, измерим, ефект. Да има устойчивост, изградено доверие сред общността, да промени света наоколо, да помогне на възможно най-много хора.

Но първо трябва да достигне до тези хора. Да направи впечатление. За да се предаде и запомни съобщението. И всичкото това писане, разпращане, мислене, промотиране се приема твърде често за про форма дейност, която трябва да се свърши, нищо, че няма особен ефект. И че не е сложна. Всеки може да напише пост. Нали?

Дали? Това мислене на комуникацията и промотирането на съдържание, каузи, на самата организация, като нещо, което всеки един от членовете на екипа може да свърши – стига да е грамотен и да има достъп до компютър с интернет, не е рядкост. Но е проблем. И причина много организации да не могат да постигнат целите си, да достигнат до нови публики, до ново ниво. Смяната на хората, които движат комуникацията на организацията за всеки проект, месец или ден от седмицата е друг проблем в същата посока.

Може ли да има устойчива и ефективна комуникационна стратегия, ако стратегът се сменя постоянно? Или ако не е експерт? Не може. А трябва.

Именно адекватно изградената комуникационна стратегия, подплатена с професионално структурирани и промотирани съобщения, съобразени с целевите публики, посланието, визията, откриват пътеката, която извежда организацията от платото и повежда към следващия връх в развитието ѝ. За тази цел, трябва в екипа да има обучен, квалифициран кадър, който може да поеме щафетата на качествената комуникация. И да пробяга целия маратон.

 

Защо тогава дигиталните комуникатори не са във всяка организация?

Заради две липси. Липса на средства и липса на хора. Гражданските организации работят с ограничен ресурс. Отделянето на средства за комуникатор рядко е в бюджета. Затова комуникацията попада при някой стажант, доброволец, член на екипа, който е свободен (в момента). Самата липса на обучени комуникатори в сектора е друг фактор. И липсата на средства да бъдат обучени дигитални комуникатори, като допълнение.

Ние предлагаме решение на тези проблеми.

Първото обучение DigiComs е напълно безплатно. И изцяло онлайн. Това го прави достъпно и удобно. И подходящ начин една организация да се сдобие с обучен, квалифициран дигитален комуникатор. Във всяка организация вече има някой, който се занимава с комуникацията с участници, партньори, заинтересовани страни. Някой, който създава, публикува и разпространява съдържание в дигиталната среда. Този някой може да не е сигурен какво прави. А може да премине обучение и да знае какво прави. И да го прави качествено. Ако липсва такъв човек, или никой не се задържа дълго, то търсенето на трайно работещ за организацията комуникатор може да започне в целевите групи, с които организацията работи. Защо да не бъде дадена възможност на човек от таргет група, може би дори уязвима такава, който да помогне и на себе си, намирайки нова възможност за професионално развитие, и на организацията – превръщайки се в неин сътрудник?

Всяка гражданска организация има нужда от добър дигитален комуникатор. Ако не разполага с такъв, това може да ѝ донесе само вреди, но не и ползи. Предлагаме ви възможност да обърнете нещата в своя полза. Всяка организация, която има желание да превърне член на своя екип или човек от целевите групи, с които работи, в квалифициран, ефективен, професионален дигитален комуникатор, може да му изпрати линк към формата за кандидатстване в DigiComs. Специално разработената програма за пръв път събира на едно място основите на дигиталната комуникация в гражданския сектор, комуникацията на каузи, активизъм, свързан с тези каузи. Шестте модула дават на участниците уникалната възможност да вникнат в тънкостите на дигиталната комуникация и то напълно безплатно.

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ във всички дейности, свързани с обучението (онлайн обучение, уебинари, нетуъркинг).

Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2020 г. (с предимство за ранно записалите се)

Всички, одобрени за обучението, ще получат имейл с потвърждение и насоки до 4 декември 2020 г.

При въпроси или нужда от съдействие ни пишете на e-мейл: info@impactdrive или на тел. 0877928626

Проект „Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs” се реализира от сдружение ВИА СИВИК, в партньорство с фондация ИМПАКТ ДРАЙВ и финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

Научете повече за проекта

Дигиталният комуникатор и силата му да превръща организацията от черна в стъклена кутия

Броени седмици ни делят от старта на онлайн обучението DigiComs, планиран за 10 декември 2020 г., чиято цел е да подготви дигитални комуникатори, така нужни за реализиране на всяка добра кауза. Добрият комуникатор би могъл да превърне дейността на една гражданска организация от черна в стъклена кутия, да направи видими усилията на екипа, да разкаже за резултатите, да увлече съмишленици и партньори.

Дигиталният комуникатор е като универсален боец – трябва да притежава редица умения, за да балансира успешно между реалното и виртуалното, да жонглира с комуникационни инструменти за оф и онлайн среда. Той трябва да умее да мисли критично, да не се хваща в информационните манипулативни капани, креативно – да създава съдържание със стойност, да е колаборативен – да познава спецификите на различните участници в комуникацията и въз основа на тях оплита позитивни взаимоотношения.

Обучението DigiComs е шест модулно, мултидисциплинарно и практически ориентирано. То ще се реализира онлайн, в „живи“ сесии, планирани всеки четвъртък от 13:30 до 17:00, водени от професионални комуникатори и експерти в гражданския сектор. Планирани са практически уебинари за дискусии, среща с гост-лектори, примери от практиката и т.н. Предвидени са задачи за самостоятелна подготовка и финално задание. Успешно завършилите ще се срещнат с представители на организации с кауза, за които биха могли да работят.

В първото издание на обучението DigiComs ще включим безплатно между 20 до 40 участнички – момичета и млади жени (18-35 г.), включително в уязвимо положение, които са с интерес към професионално развитие в областта на комуникациите и/или вече са отдадени на кауза и организация и биха искали да развият знанията и уменията си да я комуникират ефективно. Желаещите да заявят участието си могат да го направят с попълване на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ.

 

Защо обучението DigiComs е важно за организациите с кауза?

Ако посланието и мисията ви не достигат до хората, до заинтересованите страни, до тези, които вземат решения и могат да помогнат една промяна да се превърне от желана в напълно реална, дали правите всичко за каузата си?

Каузата трябва да се живее, диша и комуникира. Правилно. Ясно. Ангажиращо.

В противен случай, търсеният активизъм може да е – в най-добрия случай – кликтивизъм (участие единствено с клик на мишката). Но дори онлайн ангажирането на общността с каузата на една организация изисква тази организация, тази кауза, това послание да имат видимост. Всяка организация се опитва да постигне това – да има видимост, рийч, ангажирания. И тези модерни онлайн думи да се пренесат някак и в офлайн среда – с реален, измерим, ефект. Да има устойчивост, изградено доверие сред общността, да промени света наоколо, да помогне на възможно най-много хора.

Но първо трябва да достигне до тези хора. Да направи впечатление. За да се предаде и запомни съобщението. И всичкото това писане, разпращане, мислене, промотиране се приема твърде често за про форма дейност, която трябва да се свърши, нищо, че няма особен ефект. И че не е сложна. Всеки може да напише пост. Нали?

Дали? Това мислене на комуникацията и промотирането на съдържание, каузи, на самата организация, като нещо, което всеки един от членовете на екипа може да свърши – стига да е грамотен и да има достъп до компютър с интернет, не е рядкост. Но е проблем. И причина много организации да не могат да постигнат целите си, да достигнат до нови публики, до ново ниво. Смяната на хората, които движат комуникацията на организацията за всеки проект, месец или ден от седмицата е друг проблем в същата посока.

Може ли да има устойчива и ефективна комуникационна стратегия, ако стратегът се сменя постоянно? Или ако не е експерт? Не може. А трябва.

Именно адекватно изградената комуникационна стратегия, подплатена с професионално структурирани и промотирани съобщения, съобразени с целевите публики, посланието, визията, откриват пътеката, която извежда организацията от платото и повежда към следващия връх в развитието ѝ. За тази цел, трябва в екипа да има обучен, квалифициран кадър, който може да поеме щафетата на качествената комуникация. И да пробяга целия маратон.

 

Защо тогава дигиталните комуникатори не са във всяка организация?

Заради две липси. Липса на средства и липса на хора. Гражданските организации работят с ограничен ресурс. Отделянето на средства за комуникатор рядко е в бюджета. Затова комуникацията попада при някой стажант, доброволец, член на екипа, който е свободен (в момента). Самата липса на обучени комуникатори в сектора е друг фактор. И липсата на средства да бъдат обучени дигитални комуникатори, като допълнение.

Ние предлагаме решение на тези проблеми.

Първото обучение DigiComs е напълно безплатно. И изцяло онлайн. Това го прави достъпно и удобно. И подходящ начин една организация да се сдобие с обучен, квалифициран дигитален комуникатор. Във всяка организация вече има някой, който се занимава с комуникацията с участници, партньори, заинтересовани страни. Някой, който създава, публикува и разпространява съдържание в дигиталната среда. Този някой може да не е сигурен какво прави. А може да премине обучение и да знае какво прави. И да го прави качествено. Ако липсва такъв човек, или никой не се задържа дълго, то търсенето на трайно работещ за организацията комуникатор може да започне в целевите групи, с които организацията работи. Защо да не бъде дадена възможност на човек от таргет група, може би дори уязвима такава, който да помогне и на себе си, намирайки нова възможност за професионално развитие, и на организацията – превръщайки се в неин сътрудник?

Всяка гражданска организация има нужда от добър дигитален комуникатор. Ако не разполага с такъв, това може да ѝ донесе само вреди, но не и ползи. Предлагаме ви възможност да обърнете нещата в своя полза. Всяка организация, която има желание да превърне член на своя екип или човек от целевите групи, с които работи, в квалифициран, ефективен, професионален дигитален комуникатор, може да му изпрати линк към формата за кандидатстване в DigiComs. Специално разработената програма за пръв път събира на едно място основите на дигиталната комуникация в гражданския сектор, комуникацията на каузи, активизъм, свързан с тези каузи. Шестте модула дават на участниците уникалната възможност да вникнат в тънкостите на дигиталната комуникация и то напълно безплатно.

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ във всички дейности, свързани с обучението (онлайн обучение, уебинари, нетуъркинг).

Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2020 г. (с предимство за ранно записалите се)

Всички, одобрени за обучението, ще получат имейл с потвърждение и насоки до 4 декември 2020 г.

При въпроси или нужда от съдействие ни пишете на e-мейл: info@impactdrive или на тел. 0877928626

Проект „Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs” се реализира от сдружение ВИА СИВИК, в партньорство с фондация ИМПАКТ ДРАЙВ и финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

Научете повече за проекта