Как се създава история със сила да обединява и променя 

След „живот на пауза“ е време да изпишем нови редове в собствената си история. Но преди да пишем, трябва да има какво да разкажем.

Каним ви да се включите в едно обучение, в което ще следвате пътя на героя и неговия разказ. Героят ще сте вие, както и авторът и разказвачът…

Със сигурност имате история за разказване, пръсната във вас, която чака да я откриете и съберете. Ще я допълним с още преживявания, които ще ви преобърнат.

Международното обучение „Storify Yourself to Create Togetherness!“ е за тези, които вярват в силата на историите и искат да се научат да ги създават по начин, който да вдъхновява и мотивира. То е практически ориентирано, базирано на учене чрез преживяване и игра. Реализира се в междукултурен контекст. Работен език – английски.

В обучението ще се включат 30 участници от 10 държави. Ще се проведе от 13 до 21 ноември (7 програмни дни и 2 дни за път) в град Добринище – България.

Разходите за настаняване, транспорт, обучители и материали се покриват от проекта по програма Еразъм +.

 

За кого е обучението?

Дизайнът на обучителната програма е разработен за активни младежки работници, младежки лидери, обучители, фасилитатори, ментори, доброволци, ангажирани с младежки дейности и инициативи, които искат да развият личностни и професионални умения да общуват по-ефективно, и по-специално – да създават истории.

Обучението ще приложи комплекс от инструменти за личностно развитие, базирани на учене чрез преживяване в природата и в непознат контекст и среда, дейности на открито, коучинг и сторителинг, и цялостен, логически последователно предложен подход за използването им в младежката работа по отношение на групите в неравностойно положение.

Критерии за участие:

 1. Опит в гражданския сектор, младежките дейности и инициативи, познаване на младежките проблеми, вкл. работа с групи в неравностойно положение.
 2. Много добра езикова подготовка (минимално ниво на английски език – В2, доказуемо със сертификат). Необходимо е участниците да могат свободно да общуват на английски език, за да участват активно в обучителния процес и неформалното общуване, да създават и разказват истории;
 3. Проявяват силен интерес към темата и мотивация за участие, имат конкретни очаквания, степен на готовност за споделяне на опит и развиване на последващи дейности.
 4. Програмата включва преживенчески модул на открито в Пирин планина, което предполага добра психическа и физическа форма, както и готовност за посрещане на предизвикателства.

 

Как да се включите?

Изпратете ни до 20 август 2020 на имейл: viacivicbg@gmail.com (тема: Участие в Storify Yourself to Create Togetherness!):

 • Актуално свое CV със снимка, данни за контакт и ниво на владеене на английски (както и сертификат);
 • Кратко мотивационно писмо – не повече от половин страничка, в което да изразите защо желаете да се включите в обучението и с какво считате, че то ще ви е от полза.

Важно!

Предвид сложната и непредвидима епидемологична ситуация с Ковид-19, участниците следва да вземат под внимание възможността датите за провеждане на обучението да се променят, ако бъдат наложени извънредни мерки в страната или в някоя от държавите-партньори, което да възпрепятства реализирането. Избраните участници ще бъдат своевременно информирани за всички промени, ако е необходимо предприемането на такива.

Научете повече за проект Storify Yourself to Create Togetherness!, 2020

Запознайте се с правила за провеждане на обучения и мобилности

Вижте предишното издание на обучение с бранд Storify Yourself!, 2019

Как се създава история със сила да обединява и променя 

След „живот на пауза“ е време да изпишем нови редове в собствената си история. Но преди да пишем, трябва да има какво да разкажем.

Каним ви да се включите в едно обучение, в което ще следвате пътя на героя и неговия разказ. Героят ще сте вие, както и авторът и разказвачът…

Със сигурност имате история за разказване, пръсната във вас, която чака да я откриете и съберете. Ще я допълним с още преживявания, които ще ви преобърнат.

Международното обучение „Storify Yourself to Create Togetherness!“ е за тези, които вярват в силата на историите и искат да се научат да ги създават по начин, който да вдъхновява и мотивира. То е практически ориентирано, базирано на учене чрез преживяване и игра. Реализира се в междукултурен контекст. Работен език – английски.

В обучението ще се включат 30 участници от 10 държави. Ще се проведе от 13 до 21 ноември (7 програмни дни и 2 дни за път) в град Добринище – България.

Разходите за настаняване, транспорт, обучители и материали се покриват от проекта по програма Еразъм +.

 

За кого е обучението?

Дизайнът на обучителната програма е разработен за активни младежки работници, младежки лидери, обучители, фасилитатори, ментори, доброволци, ангажирани с младежки дейности и инициативи, които искат да развият личностни и професионални умения да общуват по-ефективно, и по-специално – да създават истории.

Обучението ще приложи комплекс от инструменти за личностно развитие, базирани на учене чрез преживяване в природата и в непознат контекст и среда, дейности на открито, коучинг и сторителинг, и цялостен, логически последователно предложен подход за използването им в младежката работа по отношение на групите в неравностойно положение.

Критерии за участие:

 1. Опит в гражданския сектор, младежките дейности и инициативи, познаване на младежките проблеми, вкл. работа с групи в неравностойно положение.
 2. Много добра езикова подготовка (минимално ниво на английски език – В2, доказуемо със сертификат). Необходимо е участниците да могат свободно да общуват на английски език, за да участват активно в обучителния процес и неформалното общуване, да създават и разказват истории;
 3. Проявяват силен интерес към темата и мотивация за участие, имат конкретни очаквания, степен на готовност за споделяне на опит и развиване на последващи дейности.
 4. Програмата включва преживенчески модул на открито в Пирин планина, което предполага добра психическа и физическа форма, както и готовност за посрещане на предизвикателства.

 

Как да се включите?

Изпратете ни до 20 август 2020 на имейл: viacivicbg@gmail.com (тема: Участие в Storify Yourself to Create Togetherness!):

 • Актуално свое CV със снимка, данни за контакт и ниво на владеене на английски (както и сертификат);
 • Кратко мотивационно писмо – не повече от половин страничка, в което да изразите защо желаете да се включите в обучението и с какво считате, че то ще ви е от полза.

Важно!

Предвид сложната и непредвидима епидемологична ситуация с Ковид-19, участниците следва да вземат под внимание възможността датите за провеждане на обучението да се променят, ако бъдат наложени извънредни мерки в страната или в някоя от държавите-партньори, което да възпрепятства реализирането. Избраните участници ще бъдат своевременно информирани за всички промени, ако е необходимо предприемането на такива.

Научете повече за проект Storify Yourself to Create Togetherness!, 2020

Запознайте се с правила за провеждане на обучения и мобилности

Вижте предишното издание на обучение с бранд Storify Yourself!, 2019