Tic Tac обучение

за създаване на качествени проекти и стабилни партньорства

17-23 февруари 2020, Италия, Рим

Проджект мениджъра на ВИА СИВИК – Деяна Драгоева се включи в международното обучение, реализирано по инициатива на Националната агенция на Италия. Целта на курса е да се развият компетентностите на младежките работници и лидери, за да реализират по-качествени проекти за мобилност по програма Еразъм+ с фокус върху мобилност на младежки работници, да се създадат по-успешни и устойчиви партньорства на международно ниво.

Треньорите Джо и Дени (познати от друг техен успешен трейнинг The Power of Non Formal Education), превърнаха обучителното преживяване в истинско вълшебство. Всеки момент носеше изненада и изискваше всички да се включат в играта, защото тя се превърна в същност на ученето. Мизансценът непрекъснато се сменяше – участниците попадаха ту в казино, ту на бал за магьосници, но нищо от това не беше случайно. Обучителите – те непрекъснато вадеха нови трикове от шапката си с изненади, преобразяваха се, танцуваха и зареждаха групата с енергия, за да „отключат“ тяхната сила в реализирането на проекти.

Наред с организираните презентационни панели и дискусии по теми, свързани с програма Еразъм+ като цяло, важните моменти и логическа последователност при писането на проектите, типични и често допускани от организациите грешки, се проведоха практически ателиета за създаване на конкретни проектни предложения. Екипите се сформираха по интереси и се опитаха да открият общи цели за съвместни дейности. Това позволи установяване на лични взаимоотношения с представители на партньорски организации – неправителствени, институции, формално обучителни структури, които са база за по-дълготрайно и устойчиви сътрудничество в бъдеще.

Не останаха премълчани и „горещите въпроси“, свързани с не до там добри практики в дейностите на организациите по отношение на реализирането на проекти по Еразъм+ (повече може да прочетете в блога). Особено полезна беше гледната точка на представителите на Италианската Национална агенция по отношение на процеса на работа в международна партньорска мрежа и начините за подобряване качеството на проектите, процедурата за оценяване, критериите, важните взаимовръзки между отделните елементи на проектното предложение и др. Всички участници опитаха и ролята на оценяващи конкурентни проекти и това помогна да видят по нов начин своите грешки и позитиви.

Обучението припомни на лидерите на организации, че силата на магьосници е в техни ръце. Програма Еразъм+ е само инструментът, чрез който може да се постигане социална промяна в дългосрочен план. Стига да се използва умело тази възможност.

Tic Tac обучение

за създаване на качествени проекти и стабилни партньорства

17-23 февруари 2020, Италия, Рим

Проджект мениджъра на ВИА СИВИК – Деяна Драгоева се включи в международното обучение, реализирано по инициатива на Националната агенция на Италия. Целта на курса е да се развият компетентностите на младежките работници и лидери, за да реализират по-качествени проекти за мобилност по програма Еразъм+ с фокус върху мобилност на младежки работници, да се създадат по-успешни и устойчиви партньорства на международно ниво.

Треньорите Джо и Дени (познати от друг техен успешен трейнинг The Power of Non Formal Education), превърнаха обучителното преживяване в истинско вълшебство. Всеки момент носеше изненада и изискваше всички да се включат в играта, защото тя се превърна в същност на ученето. Мизансценът непрекъснато се сменяше – участниците попадаха ту в казино, ту на бал за магьосници, но нищо от това не беше случайно. Обучителите – те непрекъснато вадеха нови трикове от шапката си с изненади, преобразяваха се, танцуваха и зареждаха групата с енергия, за да „отключат“ тяхната сила в реализирането на проекти.

Наред с организираните презентационни панели и дискусии по теми, свързани с програма Еразъм+ като цяло, важните моменти и логическа последователност при писането на проектите, типични и често допускани от организациите грешки, се проведоха практически ателиета за създаване на конкретни проектни предложения. Екипите се сформираха по интереси и се опитаха да открият общи цели за съвместни дейности. Това позволи установяване на лични взаимоотношения с представители на партньорски организации – неправителствени, институции, формално обучителни структури, които са база за по-дълготрайно и устойчиви сътрудничество в бъдеще.

Не останаха премълчани и „горещите въпроси“, свързани с не до там добри практики в дейностите на организациите по отношение на реализирането на проекти по Еразъм+ (повече може да прочетете в блога). Особено полезна беше гледната точка на представителите на Италианската Национална агенция по отношение на процеса на работа в международна партньорска мрежа и начините за подобряване качеството на проектите, процедурата за оценяване, критериите, важните взаимовръзки между отделните елементи на проектното предложение и др. Всички участници опитаха и ролята на оценяващи конкурентни проекти и това помогна да видят по нов начин своите грешки и позитиви.

Обучението припомни на лидерите на организации, че силата на магьосници е в техни ръце. Програма Еразъм+ е само инструментът, чрез който може да се постигане социална промяна в дългосрочен план. Стига да се използва умело тази възможност.