Честността е най-добрият имидж

За импровизацията, увереността и изграждането на имидж като сме честни със себе си и другите.