В България неМОЖЕ да се прави успешен бизнес

За ограничаващите вярвания, които сами забиваме като игли и спъваме действията си.