Форма на разказвачество или „сторителинг“

2020-05-07T17:01:47+03:00

Какво значи "сторителинг" и защо е толкова модерно да си сторителър?