Форма на разказвачество или „сторителинг“

Какво значи "сторителинг" и защо е толкова модерно да си сторителър?