Младежки обмен: „Culture-straight to the heart“, Полша 2017

Как премина младежкият обмен - разказано лично от Кристина.