Младежки обмен: „Culture-straight to the heart“, Полша 2017

2020-05-07T17:08:32+03:00

Как премина младежкият обмен - разказано лично от Кристина.