Социално предприемачество или как да смесим вода с олио?

Има ли такова животно като "социално предприемачество"?