Междукултурен микс

От 15 до 22 юни 2014 г. в град Каунас – Литва се срещнаха 30 младежи от шест държави – България, Естония, Италия, Германия, Полша и Литва. Организатор на младежкия обмен „ACTIVization, the community belongs to you!“ беше сдружение „MEMOVE“ от Литва.

Предизвикателствата първите дни бяха в това да опознаеш другите, да намериш общ език с тях, да изразиш себе си и да бъдеш разбран. Този процес на опознаване се подпомага чрез организиране на различен вид дейности, чрез които по един лек и игрови начин се разчупва леда и се засилват връзките между непознатите в началото участници. „Бързи срещи“, се редуват с рисуване на комикси, етюди и токшоу, по време на които младите хора са напълно освободени да развихрят въображението си, както и майсторството си да правят колажи, да строят кули от спагети и какво ли още не.

Но зад веселата част се изплитат тънките нишки на приятелството, прозират общите допирни точки, както разбира се и това, което отличава младите хора като култура, манталитет, индивидуалност, интереси… Участвайки, младежите са не само наблюдатели, те учат правейки нещата, преживявайки ги в една неформална обстановка, в свой собствен ритъм и вдъхновени от собствените си идеи и постижения.

Някои въпроси за размисъл

Какво е да си лидер?
Притежавам ли лидерски качества?
Или съм добър в изпълнение на точно поставена задача?
Как работя в група, приемат ли ме другите?
Уверен ли съм като представям идеите си пред публика?
Разкривам ли се пред нови хора, любопитен ли съм към историите на другите?
Умея ли да се забавлявам?
Инициативен ли съм?
Кои са силните и кои – слабите ми страни?

Това са само част от онези сложни въпроси, които всеки човек в нова ситуация започва да си задава. Но само, когато участва в нещо ново и провокативно има шанс да открие поне част от отговорите за себе си.

Защото отговорите са в нас, но другите ни помагат да ги открием.

Разкази за нациите

Младежкият обмен е задава пространство за опознаването на другите култури. Формат за това са специално организираните интеркултурни вечери, за които допринасят всички участници от различните държави. По забавен и увлекателен начин, екипите представиха страните си от традиционна и модерна гледна точка. Младежите бяха искрени като споделиха и  положителните национални качества и тези, с които не се гордеят особено. Те увлякоха всички, показвайки традиционни танци, музика, спортове. Не липсваха и храни и напитки, специфични за всяка държава.

Международните вечери показват нагласите ни към другите страни, които не познаваме, стереотипите и предразсъдъците, които имаме към тях. И доста често ги разбиват на пух и прах. Защото разбираме, че не сме толкова различни и по-скоро търсим по какво си приличаме, за да имаме още и още допирни точки, които да ни свързват.

Епизоди от преживяването

Основната цел на обмена беше да се окуражат младите хора да заемат активна роля в живота на общността си като им се предостави възможността да развиват нови умения, знания и да повишат способността си да инициират и организират различни дейности на местно и международно ниво. В Литва младите хора организираха сами флашмоб като избраха за него мотото „Спри за миг! Порадвай се на живота!“. Младежите минаха стъпка по стъпка в организиране на събитието, работеха успешно в групи, за да намерят най-подходящото място, да го популяризират и естествено – да го реализират. Флашмобът представляваше масово „замръзване“ на активно публично място и тези неподвижни статуи определено предизвикаха интерес от страна на забързания и потънал в ежедневието си човек. „Раздаване“ на усмивки с надпис „Предай нататък!“ също накара случайните минувачи да се усмихнат.

И естествено, не на последно място е това, че младежките обмени са добър начин да пътуваш и опознаваш нови места. Времето в Каунас, Литва даде възможност за разходки по този древен и красив град. Младите хора се впуснаха в търсене на съкровища, които се оказаха най-впечатляващите паметници, сгради и съоръжения в града. С откривателски нюх, те следваха следите и подсказките, разшифроваха картата и тормозеха минувачите с хилядите си въпроси, които ги отвеждаха на правилното място. Е, не всеки път…

Стигаме до най-трудната вечер – прощалната. До скоро непознати и различни, сега приятели с планове за бъдещи срещи, трябва да се сбогуват и разделят. Но винаги има начини историята да продължи…

Споделете