Какво е предприемач?

Определенията навярно са много и започват от бизнес формулировки, а завършват до романтици и бизнес авантюристи, преследващи мечтата си да променят света и да създадат нещо неоткрито до сега. И сигурно във всяко от твърденията има по нещо вярно. Защото, за да си предприемач трябва да си мечтател, който като луд фанатик преследва мечтата си, но е въоръжен с цял бизнес арсенал от умения – да планира, да управлява ресурси, да презентира идеята си, да търси инвестиции за нея и какво ли още не, докато тя най-после се роди. А след това грижливо да я отглежда.

За съжаление икономическата криза в световен мащаб, формата на формалното образование, социалното напрежение, старите модели, водещи до поколенчески разминавания често са пречки пред младите хора да приемат себе си като потенциални предприемачи. Затова младежите, завършили университет, предпочитат да си търсят сигурна добре платена работа, разпознавайки се по-скоро като наемни работници, отколкото като стартиращи нов бизнес или самонаемащи се.

Защо обучение по предприемачество?

Италианската организация TDM 2000 проведе обучителен курс за развитие на предприемачески умения „Entrepreneurship and soft skills!… The New Challenge“. Курсът се осъществи на прекрасния остров Сардиния, близо до малкото селище Нури, на брега на красиво езеро. В него участваха 22 младежки работници от седем европейски държави – Италия, Литва, Естония, Унгария, Германия, Великобритания, Румъния.

В тази многообразна среда беше поставена темата за предприемачеството и след разговори и дискусии участниците откриха сходни проблеми и начини за преодоляването им, що се отнася до националните политики за заетост и програмите, подпомагащи включването на трудовия пазар на различни групи младежи.
Доста от младите хора, завършили университет, се изправят пред въпроса „А сега накъде?”. На трейнинга бяха зададени различни посоки, които може да „хване” всеки млад човек – да развие своя бизнес идея и да търси възможности да бъде подкрепен финансово; да се ориентира за работа в чужбина; да се дообучи; да стане доброволец и да учи езици и т.н.

Основни акценти

Основна част от трейнинга се отдели за самоанализ и саморефлексия с цел участниците да познават добре себе си, своите силни и слаби страни, за да могат след това да изготвят свой индивидуален план на действие, да решат какво да предприемат, за да се доусъвършенстват, за да могат да влязат в кожата на добър предприемач.

Стара руска мъдрост е, че „един бит войник струва колкото двама небити”, което само означава, че обикновено успехът лежи върху купища провали.  Много от могъщите корпорации са заровили в миналото си поредица от фалити и то по причини не само заради лошо управление, а понякога просто светът не е готов да приеме някаква свръх иновативна и напредничава бизнес идея. Трейнингът само допълни факта, че не сме сами на този свят и трябва добре да познаваме бизнес реалността, конкурентите и потребностите на потенциалните си и реални клиенти, за да бъдем адекватни и печеливши.

Споделете