Трейнинг „Предприемачество и меки умения“, Италия 2013

Какви умения има предприемачът и в какви битки ги придобива.