Начало на историята

Обученията по програма „Младежта в действие“ в никакъв случай не могат да се нарекат „стандартни“ от типа лектор обяснява на притихнала група хора теоретични и скучни неприложими знания. Не! Обучението обикновено се структурира според всяка група, като предварително е направено проучване какви са потребностите на участниците и техните очаквания и дали предложената програма ще отговори на тях.
От 3 до 9 юни 2012 г., в малкото алпийско градче Ла Фоли, Швейцария, се събраха 27 души от 17 европейски държави. Тази национална представителност зададе контекст на обучението и добави стойност, за което допринесоха участниците със своя опит и практика и с готовността си да споделят.
Обучение „The Power Of Non Formal Education… the beginning of a story“ беше насочено към младежки работници – лидери на организации, треньори, обучители, фасилитатори. Възможността да се участва в този курс e изключителна, тъй като за него кандидатстват стотици желаещи, а обучителната програма се предлага само два пъти в годината. С участието на представител на „ВИА СИВИК“ се пивиши организационния капацитет на организацията, както и се зададоха стандарти на младежката работа, които безспорто ще повишат качеството й.

Всичко уж е само на игра

Обучението премина като непрекъсната игра, която умело се модерираше от международен екип от опитни треньори. Това се оказа голямо предизвикателство към умението на участниците да учат, докато играят. А така също през различни обучителни преживявания бяха демонстрирани нови техники и методи от неформалното обучение за работа с младежи. Всички игри провокираха непрекъснато гледната точка на участниците и начинът им на мислене.
Интересно предизвикателство беше разработената от обучителите игра „План Б“. Подготовката за нея беше дълга и сложна, изиска обособяване на помещенията, реквизит за преобразяване и влизане в сценарните ситуации разполагане на игровата композиция – игрално поле, допълнителни елементи и т.н. Многоаспектната игра се игра екипно, като всеки един от трите екипа беше поставен в различни спрямо останалите условия, но предизвикан да изпълни едни и същи по сложност задачи. Целта беше осъзнаване на аспектите на дискриминацията, работа с ограничени ресурси, комуникация и вземане на решения в екипа, договаряне и партниране с другите и т.н. Играта въвлече всички участници, които цял ден преоткриваха важни за себе си качества, нагласи, отношение.
Голяма част от обучението беше отделена на самоанализ и саморефлексия. Участниците непрекъснато споделяха помежду си как се чувстват след всяка активност, анализираха отделни ситуации, размишляваха и записваха размишленията си в личен дневник.
Обучението събра на едно място млади хора от различни европейски страни, които общуваха пълноценно, споделяха за себе си, за професията си, за живота си и така се получи една цялостна картина на Европа за това как живеят хората, какви проблеми ги тревожат и какви начини намират, за да ги преодолеят. Резултатът от това са приятелства и партньорства, обмен на идеи за нови проекти и съвместни инициативи.

И още…

По време на всяко обучение има време за опознаване на нови места, парти на нациите, танцова вечер и раздаване на награди. И много много смях…
НЯКОЛКО ЛЮБОПИТНИ ФАКТА:
  • Едно от най-големите кулинарни предизвикателства се оказа традиционно приготвена риба от Исландия. Уловената риба се заравя за три месеца под земята, докато ферментира, а след това се нарязва на малки парченца и се яде като мезе към традиционната им напитка. Който оцелее, е признат за истински викинг.
  • Ла Фоли е Швейцарско алпийско градче, което се намира до така наречения римски път, който свързва Италия с Швейцария. Освен това кравите в Швейцария съвсем не са лилави.
  • Населението на Швейцария е приблизително колкото това на България /около 7,7 милиона/. Една трета от швейцарците са родени извън пределите на страната си и друга една трета – в Италия.
  • Един начален учител в швейцарско училище сутрин поздравява децата на четири езика /и всички те официални/ – немски, френски, италиански и реторомански.
  • Средната месечна заплата на  швейцарски начален учител е приблизително 10 хил. швейцарски франка.

Споделете