Трейнинг „Силата на неформалното образование“, Швейцария 2012

Обучението, което задава стандарт за качество в младежката работа